Прилагането на мярката 60/40 сякаш наистина успя да забави ръста на безработицата. През последните две седмици броят на започналите работа дори надвишава броя на регистрираните безработни. Но това не отчита сезонния ефект – винаги има по-голямо търсене на работна сила в началото на лятото. Така че тези няколко седмици скриват цялата картина.

На първо място, съкращенията са нещо, към което работодателите прибягват в краен случай. Особено след като министър-председателят и министрите ежедневно им напомнят, че преди кризата е имало недостиг на кадри.
Затова те опитват всички други възможности за запазване на заетостта:
– платен и неплатен отпуск;
– намалено работно време;
– намаляване на заплатите;
– 60/40.
Според последното проучване на НСИ 37% от предприятията са пуснали работниците в платен отпуск, а 27% – неплатен. Към съкращения са прибегнали 18.9%, а 17% планират да освободят персонал през май.

Необходимо е да припомним, че заради кризата продължителността на неплатения отпуск, който се признава за трудов и осигурителен стаж, бе увеличен от 30 на 60 дни. Това позволява на предприятията да избегнат уволнения, но може и да е мотив за преминаване в сивия сектор.

Намаляване на заплатите планират 8%, а от отчетни данни на НСИ знаем, че в някои сектори това бе направено още през март. От проучване на БНБ по време на предишната криза знаем, че макар възнагражденията да показаха устойчивост, предприятията намалиха допълнителните плащания, които не се отчитат в редовната статистика за заплатите.
Безспорно е също така, че мярката 60/40 успява да задържи заетостта. Според МТСП досега за подкрепа са кандидатствали 14 000 предприятия и са заявени 240 000 служителя. Според нас последното число не е броя на запазените работни места, тъй като 1) се включват и служителите с непълно работно време и 2) не е много ясно дали Агенцията по заетостта не е преброила повторно заявленията за едни и същи служители, отнасящи се за месец март, април и т.н.

С времето влиянието на тези фактори ще се изчерпи. Това вече е факт по отношение на платения отпуск. Мярката 60/40 засега е предвидена да действа три месеца. Според последните промени в извънредния закон и ПМС 55 тя ще се прилага до 30 юни. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева многократно подчерта, че се обмисля нейното продължаване до края на годината, но не е сигурно и не е справедливо автоматично да се увеличи срокът, без да има промяна в условията.

И това не изчерпва цялата картина.

Кризата ще доведе до сериозни промени в отношенията между работодатели и наети лица. Там, където няма колективно договаряне, а несигурността за доставките е значителна, може да се стигне до временни договори, преминаване към извънтрудови правоотношения. Ще се увеличи и търсенето на краткотрайна заетост. Това ще засили тенденции, които вече са в ход (например, гиг икономиката).

Несигурността на трудовите доходи ще се превърне в по-голям проблем от увеличението на безработицата.

Второ, безработицата е изоставащ индикатор. Ако един работодател е достигнал в края на април до извода, че трябва да съкрати работници, те може да се регистрират през май. Официалната статистика ще го съобщи през юни.
Заради коронавируса обаче НСИ започна да отчита регистрирани безработни на седмична база. Така знаем, че регистрираните в бюрата по труда от 1 до 31 май са 31 500, а започналите работа – 25 666 души.

Но април и май обикновено са активни месеци на трудовия пазар, тъй като се съживява сезонната заетост. Тази година не е така, както се вижда от обобщените данни на Агенцията на заетостта. Обърнете внимание, че в таблицата данните за май 2020 г. се базират на седмичниа справка на НСИ, която не е пълна (не включва всички входящи и изходящи регистрации).

Трето, регистрираните безработни са лицата с право на обезщетение, както и тези, които се регистрират, за да се възползват от различни програми на социалните агенции. Не знаем данните за май, но през април от новорегистрираните

Има голям брой безработни лица, които не са регистрирани. Това са завърналите се от чужбина, самоосигуряващи се, чиято дейност е прекратена заради кризата, както и т. нар. неплатени семейни работници, зад което често се крие заетост в сивия сектор.а заради кризата, както и т. нар. неплатени семейни работници, зад което често се крие заетост в сив сектор.

Данните показват, че макар тенденцията на увеличаване на безработицата да се е забавила след април, тя ще продължи да расте през следващите месеци. Доходите на домакинствата ще бъдат засегнати и поради намаляване на заплати и допълнителни възнаграждения или преминаване към непълно работно време. Поради липсата на подкрепа още по-силно ще пострадат самонаетите, хората със свободни професии,  собствениците на малък бизнес и нерегистрираните безработни.