Андреана Атанасова е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от август 2019 г. Преди това, в продължение на пет години, е член на Комисията за регулиране на съобщенията с правомощия в регулирането и контрола на пазарите на електронни съобщения, пощенски и удостоверителни услуги.
Има над 20-годишен опит в сферата на съобщенията и европейските въпроси. Работила е в Държавната инспекция по съобщенията, Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерството на транспорта и съобщенията, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз и други.

Г-жа Атанасова ще участва в Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност на 22 октомври