Ако политико-икономическите сделки се сключваха на открит пазар и нещата у нас се наричаха с истинските им имена, тези дни би трябвало да се появят обяви като  „Продава се разработена медийна бухалка“, „Преотстъпвам  организиран контрабанден канал, за освежителен ремонт“, „Мощна компания с пълен абонамент за обществени поръчки търси нов собственик“.

Тези дни отбелязваме оттеглянето на един от символите на срастването между бизнеса и властта и това предизвиква сътресения в цели сектори. Не ще и дума – сигналът за тези действия бе даден от чужбина (една статия в „Шпигел“ и едно разследване за контрабанда в Турция, ако се ограничим до това, което е публично известно). Дали това е само опит да ограничат щетите, като оттеглянето се направи чрез подставени лица, като преди това се кешира каквото може? Изглежда не може да продължава по старому – банките не дават кредити, каналите се затварят.

Но последиците от тази смяна на върха на айсберга ще са реални:

Преди всичко, съмненията предизвикаха пълно блокиране на обществените поръчки – за милиарди левове. На принципа „покрай сухото и суровото“, това има потенциала да доведе до забяване на икономическата активност в краткосрочен план, тъй като голяма част от бизнеса е свикнал да зависи от този пазар.

На второ място, ще бъде редуцирана дейността на структуроопределящо предприятие. И само това при равни други условия би довело до намаляване на износа на страната с 1% и загуба на работни места.

Но, както се казва, кризата е възможност. От правителството и от обществото  зависи да се възползва от тези краткосрочни сътресения и да разчисти терена за бизнес. Засега не изглежда правителството да има подобни намерения.

Вместо това премиерът Бойко Борисов ни убеждава от телевизионния екран, че всичко е най-добро от този най-добър от възможните светове (една съвременна версия на съветския виц за безспирния поток безплатни блага при комунизма, които ще се дават … по телевизора). А депутатите от ГЕРБ разиграха малък скеч на тема „Щом не сте във власта, приберете си кадрите от всички постове“. С което всъщност казаха на широката публика, че досега са приемали кадрите на ДСБ, независимо дали стават, защото хората на Радан Кънев са част от властта. Но дотук – занапред който не е верен на Партията няма място на държавна служба!

Това не важи само за висшите държавни постове. И компаниите, които не са свързани с властта на най-високо ниво, трудно получават достъп до обществени поръчки и въобще до бизнес.

Необходим е силен обществен натиск, за да бъдат заставени властите да демонтират този модел, който създава васални зависимости и все по-голям апарат, който се нуждае от все по-големи отчисления.

Това, както видяхме, не става само с приемане на закони и антикорупционни мерки. Става с хора. За да имаме силни регулатори, силна КЗК или силна Агенция за обществени поръчки тяхната администрация трябва да скъса връзките с политическата класа. Членовете им да се избират по ясни критерии, а не по партийни квоти, чрез конкурс и публично изслушване – не само пред депутатите, които рядко са компетентни в конкретната област. Те трябва да получат допълнителни гаранции за независимост (мисля си, че трябва да се криминализира даването на указания на членовете на регулатори по конкретни случаи).

Нужни са ни още истинска съдебна реформа и истински медии, като в последния случай добро начало ще е просто да се отрежат тези 70 млн. лева за кампания по еврофондовете, които служат само за купуване на влияние. (След като мизерните 50 млн. лв. за великденски добавки на част от пенсионерите са много пари за премиера Бойко Борисов, то 70 млн. лева за глупости са още повече.)

Докато това не бъде направено, не ни остава нищо друго освен да се оглеждаме кой ще заеме овакантеното място на върха на айсберга.