Ще бъде ли забранено на емигрантите да придобиват земя?

Земя

Президентът Росен Плевнелиев наложи вето на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които според неговото тълкуване въвеждат забрана за покупка на земя дори от български граждани, които са в чужбина.

В мотивите се посочва, че в противоречие с Конституцията, приетите промени въвеждат забрана за българските граждани да си купят земеделска земя, ако не са пребивавали 5 години на територията на страната, което ще лиши над 2 милиона българи зад граница от възможността да могат да придобиват право на собственост. Държавният глава смята, че не бива да бъдат приемани норми, които позволяват противоречиво тълкуване и допускат чужденци от трети държави след 5-годишно пребиваване да придобиват земеделски земи. В мотивите се посочва още, че приетите разпоредби представляват по същество едностранно ограничение на две от свободите във вътрешния пазар – правото на установяване и свободното движение на капитали в ЕС.

Без дори да има вникване в ситуацията, която характеризира българското земеделие и пазара на земеделски земи, се правят глобални изводи, които не помагат на никого, а най-малко на президента като обединител на нацията, коментира пред БНР председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание Светла Бъчварова. Аз не знам български гражданин, който не е пребивавал 5 години в България, каза тя. Според нея в закона не пише, че условието се отнася до последните 5 години.

Точният текст наистина не въвежда изискване пребиваването да е е през последните години. Изискването за отнася и за юридически лица (критерият е установяване) или за техните съдружници и учредители, които трябва да отговарят на изискванията. Според текстовете, гласувани на комисия, изискването не се прилага при придобиване на право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон. Нотариуисите ще искат декларация за произхода на средствата при изповядване на сделките. Освен това се забранява придобиване на земя от офшорки и от акционерни дружества, които издават акции на приносител.

Бъчварова уточни, че законът дава възможност земя да придобиват граждани на ЕС и на държави, с които България има двустранни споразумения. За останалите има текст в закона, който предвижда абсолютната забрана на юридически лица да закупуват земя, включително и офшорни компании.

Има достатъчно негативни практики по отношение на купуването на земеделска земя. През 2010 година същият този президент като министър в правителството на ГЕРБ можеше да направи анализ и да променят в договора за присъединяване към ЕС изискването за покупка на земеделска земя. Факт е, че българската земя се владее от фирми, които не работят в България. Освен това тази земя се дава под наем и не се обработва, каза още Бъчварова.

Земята поскъпна с 4.6%, 775 лв. за декар в Добруджа

Земеделие

Средната цена на земята през 2013 г. достигна 429 лева за декар, което е ръст с 4.6% спрямо предходната година, съобщиха от САПИ.

Компанията е единственият официален източник на данни за пазара на земя. Данните показват също намаляване на обема на сделките през миналата година с 20 на сто.

земяНай-високата цена – 775 лева за декар, очаквано е в Добричка област, а най-пестеливи са купувачите в Габрово – 214 лева за декар. Прави впечатление, че със 743 лева за декар Разград догонва Добрич. А Софийска област е доста евтина – 236 лева за декар.

Цените по райони

През 2013 година са сключени 117 727 сделки за 1 165 287 дка земеделска земя.
В сравнение с 2012 г. сделките са с 20 на сто по-малко.
Най-много сделки за периода са сключени в Северозападния район на страната –
31 267 на брой за 331 486 дка земя. Средната пазарна цена за региона е 380 лв./дка. В област Враца е отчетен изключително активен пазар на земеделски земи – продаденеса 107 129 дка земя при средна цена от 485 лв./дка. Прогнозата е, че тенденцията ще продължи
Северният централен район също отчита активност . Сключени са 21 176 сделки за
246 987 дка земя. В сравнение с 2012 г. е отчетен спад с 31 на сто. Средната пазарна цена за региона за втора поредна година е най-високата отчетена за страната – 560 лв./дка и това представлява ръст от 11 на сто в сравнение с 2012 г.
През 2013 г. се запазва активността  в Североизточния
район на страната – 20 697 сделки за земя за 208 904 дка. Средната пазарна цена е 555 лв./дка и спрямо 2012 г. увеличението и с 14 на сто.
В Югоизточния район са сключени 21 237 сделки за 210 368 дка земя. Налице е спад с 36 на сто по-малко спрямо 2012 г. Цените се стабилизират около 404 лв./дка. А най-високата цена за региона е в Ямбол – 421 лв./дка за 2013 г.
Без особена промяна е активността на пазарът в Югозападния район. Сключените през 2013 г. сделки са 2 853 за едва  22 869 дка. Средната пазарна цена е най-ниската отчетена за страната – 301 лв./дка и това представлява спад
спрямо 2012 г. със 17 на сто.
През 2013 г. не е отчетена динамика в пазара в Южния централен район на страната. Сключените сделки са 20 497 на брой за 144 673 дка земеделска земя. Средната пазарна цена отчита повишение и за 2013 г. и е 372 лв./дка.  Това е ръст с близо 9 на сто. Близо 60 на сто от сключените сделки са в област Пловдив, където цената е 487 лв./дка.

Според САПИ има потенциал за повишение, в които цените са с 20-30 лева под средните, и по-специално в Северозапада. В Североизотчна България потенциалът за ръст на цените е изчерпан.

Ренти

Рентните плащания са много разнообразни, поради което е трудно да се посочи средна стойност. Преобладава смесената рента, като тя се движи в много широки граници. Според САПИ средно за страната тя е най-често в стойности от 25-30 лв./дка. Това съответства на доход от 5.8 до 7%, показват изчисленията.

При натуралната рента водещ показател за плащане е полученият среден добив от пшеница – от 10 до 25 на сто от средния добив. В голяма част от сключените арендни договори се приема фиксиран размер на зърно, което се предоставя – от 30 до 80 кг/дка.

Налице е голямо разнообразие по области. В област Видин има ренти от едва 10% от средния добив. В Северна централна България максималният размер на рентата достига до 90 лв./дка. А в Добричка област – 100 лева на декар, което според САПИ е 30 на сто от печалбата. Но това не е най-високата рента. Тя е в Стара Загора – до 120 лв./дка, което е изключение. Масовата рента в Южна Централна България обаче е до 40 лв. на декар или 80 кг пшеница, когато е в натура.

Забележка: Според първата таблица в доклада, качен на сайта на Министерство на земеделието, цената през 2012 г. е била по-висока – 435 лв. на декар. Но в таблицата за цените по райони е посочена средна стойност от 410 лева за 2012 г., което означава ръст през 2013 г. От САПИ уточниха, че първата посочена цена е техническа грешка, тоест налице е ръст през 2013 г.