По-нисък ДДС за лекарствата – за и против?

Лекарства

Световната банка препоръча да се намали ДДС за лекарствата, за да се понижат цените им. Аргументът на институцията, наета да

От наша гледна точка такава препоръка не е безспорна. Намаляването на ДДС е твърде лясна мярка, към която протягат ръце мнозина, но ръцете на туристическия бизнес се оказаха най-дълги.

Според правилата на ЕС всяка страна има право на две редуцирани ставки, като минималното ниво е 5%. Нулевата ставка, която се прилага за храни, детски стоки, книги и лекарства във Великобритания, както и в някои други страни е наследена. Страните могат да проминат от нулева ставка към ставка от примерно 5%, но не могат тепърва да въвеждат нови нулеви ставки.
Следователно въвеждането на нулева ставка е невъзможно, но има възможност да се въведе редуцирана ставка.

В България се прилага единствено редуцирана ставка от 9% за хотелите. Този сайт се застъпва за въвеждане на редуцирана ставка за книгите и учебниците, но има известни съмнения, че ДДС е панацея за лекарствата. Въпреки това голяма част от възраженията срещу намаляване на ставката на ДДС не са валидни, ако регулаторите си вършат работата. Тъй като пазарът на лекарства е много по-голям от пазара на книги, решението трябва да бъде преценено много внимателно.

Аргументи срещу намаляване на ДДС за лекарствата

1. Данъчната система трябва да е неутрална
Според официалното становище на ЕК ДДС, за разлика от акцизите, не е данък, предназначен да променя потребителското поведение. Но на практика го прави.
Такъв е и аргументът на Световната банка, която призовава за съпоставими нива на облагане с другите страни в ЕС. Въпросът е доколко различните ставки по ДДС засягат единния вътрешен пазар.
Изследвания на комисията все пак показват, че храните, въпреки големите разлики, не са обект на засилена трансгранична търговия поради ниска цена на килограм. При лекарствата този фактор го няма, но има други, информационни и психологически пречки. Повечето лекарства се изписват по рецепта.

2. Редуцираните ставки водят до измами
Това е обичайният аргумент на МФ, което реши, че е безопасно да понижи единствено ставката за туристическия бизнес. Фармацевтичният сектор е силно регулиран и този аргумент не е особено валиден, ако институциите си вършат работата.
Освен това намаляването на ставката понижава стимула за търговците да крият оборот. Опитът на Гърция, която повиши ДДС за ресторантите и след това, през 2013 г. намали ставката, показва по-малко намаление на приходите от предвижданията на Тройката, именно защото бизнесът крие по-малко обороти или (по-малко вероятно) защото цените са паднали.
Такъв ефект е по-слабо вероятен при лекарствата.

3. Намаляването на ДДС няма да се отрази на цените, а ще се усвои от производителите и търговците.
Това може би е валиден аргумент, но опираме до това колко организиран и конкурентен е пазарът.
Причината да настояваме за по-нисък ДДС за книгите освен очевидната липса на целенасочена държавна политика бе и това, че конкуренцията в този сектор е по-висока.

Аргументи за намаляване на ставката

1. Цените на лекарствата в България са едни от най-високите нива
Поне част от намалението би следвало да се пренесе върху цените. Въпреки това има основание да се смята, че повече възможности за въздействие върху цените крие лекарствената политика. Една от най-ярките илюстрации за неефективността й е фактът, че цените за свободна продажба в аптеките често са почти на равни на това, което пациентът трябва да плати след частичната отстъпка (реимбурсиране), която се поема от НЗОК.

2. Пациентите в България плащат твърде много от джоба си. Тези данни са посочени и в доклада на световната банка – делът на фармацевтичните разходи у нас достига 38% при 25% средно за ЕС. Това, естествено е за сметка на болничната и особено извънболничната помощ. Съответно около 81% от разходите за лекарства се плащат от джоба на пацаиента.
Лесно се вижда, че не само ДДС е обяснение за тези аномалии. Още повече, че що се отнася до разходите, плащани с публични средства, нетният ефект е нула (бюджетът ще плаща по-малко, но и ще получава по-малко ДДС). Отново повечето възможности да се въздейства на пазара са в ръцете на НЗОК и Министерството на здравеопазването.