Човешкият живот е най-скъп на възраст от 45 до 50 години

доход

Хората ценят живота си най-много, когато са на възраст от 45 до 50 години, установява проучване на Джоузеф Алди от Харвардския институт за държавно управление „Дж. Ф. Кенеди” и Симус Смит от фонда Caxton Associates.
Изследването е проведено сред 20 000 анкетирани, пише voxeu.org.
Те са били запитани колко пари са готови да похарчат, за да намалят вероятността от да умрат с 1/10 000 (0,01%).

Така излиза, че хората на възраст от 45 до 50 години оценяват най-скъпо живота си – около 8 милиона долара. Правилно е това да се нарече статистическа стойност на живота. Това се обяснява с факта, че доходът влияе върху оценката. До 45 години ценността на живота расте заедно със заплатата, както и готовността да се харчат пари, за да се намали риска от смъртност. Увеличаването на заплатата с 10% води до увеличаване на оценката за живота със 17%, според проучването. Но същото увеличение на реализирания доход от труд (функция на заплатите и отработеното време) до увеличаване на статистическия живот с 6%.
Според статистиката в САЩ работещите на възраст от 45 до 50 години имат най-висока заплата. След 50 години, очакванията за положителни промени намаляват. При жените животът е най-ценен, когато те са на почти 50 години, тоест с почти пет години по-късно от мъженете. Според авторите причината е продължителността на живота, която при жените е примерно с пет години по-голяма.
Като цяло жените ценят живота си с 13% по-евтино от мъжете и това отново се обяснява със заплатите.
Богатите са готови да платят много повече, за да удължат живота си – средният американец в САЩ (медиана, доходи на средния процент) оценява живота си с до една повече от средноаритметичния доход, а най-богатите 5% от населението оценяват живота си 12 пъти по-скъпо от най-бедните 5%.

Изследването търпи предизвикателства заради психологическите капани. Например, може да се твърди, че текущата заплата играе ролята на котва. Освен това е доказано, че хората дават различни отговори в зависимост от формулировката на въпроса, като оценяват по-високо хипотезата за загуба на пари.