Етикети: запаси

Минималният ръст на БВП през първото тримесечие се дължи на аграрния сектор, а потреблението намалява, показват официалните данни на НСИ. През този период БВП възлиза на 16 577 млн. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г. на годишна база и 0.1% спрямо четвъртото…

Чети нататък