Закон, който не е закон

Министерството на икономиката, ръководено от Божидар Лукарски, е написало закон за иновациите, който има всички шансове да…