Без захар в соковете и нектарите от плодове, аспартам може

Плодове

От 28 април 2015 г. се забранява добавянето на захар в плодовите сокове, реши кабинетът.
С промени в Наредбата за изисквания към напитките от плодове правителството въведе в националното ни законодателство изискванията на Директива 2012/12/ЕС относно соковете от плодове и някои сходни продукти.

От април 2015 г. захарта се заличава от списъка на разрешените съставки за сокове от плодове. В минимални количества тя остава допустима за нектарите. Потвърждава се отново разграничаването между сок от изстискани плодове и такъв от концентрат, включват се доматите в списъка на плодовете, използвани за производство на сокове от плодове, намаляват се стойностите по скалата на Брикс за някои плодове (т. е. захарното съдържание на единица воден разтвор), разписва се изискване към наименованията на продуктите, които да отразяват плодовете, представени в списъка на съставките, включва се дефиниция за аромат.

Директивата се свежда само до соковете и нектарите от плодове. За останалите напитки, съдържащи плодов сок или екстракти от растения, тя не е приложима. В тази връзка с постановлението събирателното понятие „напитки от плодове“ се заменя със „сокове от плодове и нектари от плодове“.

От официалната информация на правителството не се казва нищо за добавянето на подсладители (това ще стане ясно от публикацията в „Държавен вестник“). Съгласно сегашния текст на наредбата, „когато нектарите от плодове се произвеждат без добавена захар или с намалено енергийно съдържание, захарите могат да се заменят изцяло или частично от подсладители, разрешени за влагане в храни по реда на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.). Тази наредба допуска в определени концентрации аспартам (Е951), ацесулфам К (Е950), сукралоза (Е955), захарин (Е954), въпреки наличието на изследвания, които показват, че те не са безвредни. Съгласно чл. 14 от тази наредба пък се допускат захари (включително бяла захар, захарен сироп, фруктоза и др.), ако отговарят на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека.

В самата директива пише: „Без да се засяга Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните ( 1 ), в случаите, когато нектарите от плодове се произвеждат без добавяне на захари или с намалено енергийно съдържание, захарите могат да се заменят изцяло или частично с подсладители, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008.“