Етикети: Юниионбанк

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев издаде разрешение на „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София да придобие всички акции с право на глас от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД, гр. София. По този начин „Първа инвестиционна банка” АД ще притежава пряко квалифицирано участие в размер на 100% от капитала на „МКБ…

Чети нататък