Етикети: Виртуалната икономика

Колко голяма е виртуалната икономика? Никой не знае отговора на този въпрос. Малкото сигурни факти са, че нейният дял е подценен от официалната статистика, че този дял расте и че европейският шампион е Великобритания, където хората се научиха да поръчват онлайн дори хранителни стоки. Проблемът с измерването на онлайн икономиката* се дължи на най-малко три…

Чети нататък

Въпреки че България обикновено отчита като свое предимство скоростта на интернет и съобщителната инфраструктура, проучване откроява много препятствия пред интернет икономиката.

Докато анализите и мерките срещу търговските бариери в офлайн икономиката са норма, знаем много по-малко за това, което забавя свободния поток на информация онлайн и за ефектите на тези бариери върху. Проучване на Boston Consulting Group от 2014 г., наречено многозначително „Да смажем колелата на интернет икономиката” отговаря на тези въпроси. То се концентрира върху точките на триене или спирачките на дигиталната икономика. В основата му е т. нар. e-friction индекс (ниските стойности означават добри условия). Авторите са обобщили 55 индикатора – от широколентовия интернет до защитата на интелектуалната собственост и свободата на пресата.

Индексът включва 65 страни, включително България, която е на 37 място. Не е изненада, че той е доминиран от северните страни.

интернетДруг индекс на консултанската компания – на т. нар. е-интензивност определя България като сравнително незряла интернет икономика. Той отчита три фактора. Първият е потенциал с тегло 50% и измерва фактори като развитие на фиксираната и мобилна инфраструктура. Следващите два фактора са с тегло 25%. Факторът ангажираност измерва колко активно икономическите агенти използват интернет, а факторът разходи следи бюджетите за онлайн реклама и е-търговия.

Както се вижда на графиката има ясна връзка между икономическото развитие и развитието на интернет, а България стои на главната траектория