Tag Archives: външна търговия

Публикуваните от БНБ предварителни данни за платежния баланс показа рекорден излишък по текущата сметка, но силен спад на преките чуждестранни инвестиции. Какви са причините за това? През миналата година текущата сметка е положителна и възлиза на 1809.6 млн. евро (3.9% от БВП) при излишък от 172.4 млн. евро (0.4% от БВП). Това се дължи както…

Read more

БНБ изследва мястото на България в световните вериги за създаване на стойност, отчитайки силното представяне на износа на страната между 2000 г.и 2015 г. и нарастването на пазарния й дял в световната търговия и в търговията на ЕС. Интересът към участието на страните в световните вериги за създаване на стойност (СВСС) се засилва с все…

Read more