Етикети: узаконяване на строителство

Всички граждани и фирми, извършили незаконно строителство до 25.07.2003 г., все още имат възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината /района/ по местонахождение на строежа. Срокът изтича на 26.11.2013 г. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции. За незаконни постройки отпреди март 2001 г. може да…

Чети нататък