Tag Archives: Укротяване на монополите

До три месеца търговските вериги ще трябва да променят общите си условия в договорите с доставчици, да получат одобрение на КЗК и да ги публикуват. Това предвиждат дълго подготвяните промени в Закона за защита на конкуренцията, които са изготвени от Корнелия Нинова, Йордан Цонев и други депутати. С проекта се въвежда понятието значителна пазарна сила,…

Read more

В България има около две дузини институции, които защитават гражданите в качеството им на потребители на стоки и услуги и бдят за правилата на играта. Те имат права да налагат глоби, да издават предписания или принудителни административни мерки, да изземват и спират от продажба стоки, да налагат забрани и да сезират прокуратурата и съда. И…

Read more