Етикети: уклони

Еволюцията не действа бързо. Необходими са поколения, за да може нашият генетичен код да се адаптира към променящата се среда. Това означава, че човешкият геном през 21 век все още в основата си е геномът на пещерния човек. Той е добре адаптиран за средата на нашите предшественици, които ловуват и събират храна – модел, който…

Чети нататък

Даниел Канеман, Амос Тверски Обясненията и предвижданията на избора на хората, както във всекидневния живот, така и в социалните науки, се основават често на предположението за рационалност. Определението за рационалност често се дискутира, но има общо съгласие, че рационалните избори трябва да удовлетворяват някакво елементарно изискване за съгласуваност и последователност (логичност). В тази статия описваме…

Чети нататък