Тристранката обсъжда вдигане на осигуровките с 2 пункта

Тристранният съвет ще обсъжда предложения на КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България за промени в осигурителните закони. Сред тях е вдигане на осигуровките.

Идеите на КНСБ са от есента и част от от тях, като замразяването на увеличението на пенсионната възраст и възстановяване на швейцарското правило, вече са приложени в законите. Възприето е и искането на синдикатите таванът на осигурителния доход да достигне 2400 лева, както и да се криминализира укриването на осигуровки.

Предложението, засягащо осигурителната тежест, предвижда увеличаване на вноската за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт и на вноската за фонд „Безработица“ също с 1 процентен пункт. Общо това ще донесе 380 млн. лева в бюджета на НОИ.

Правителството даде да се разбере, че е склонно да възприеме такава мярка. През декември социалният министър Хасан Адемов заяви в парламента, че е възможно увеличаване на осигурителната вноска с 1-2% от 2015 г. Увеличението може да е поетапно и ще зависи от състоянието на икономиката, каза тогава той.

КНСБ предлага още възстановяване на вноската от 0.1% за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите, както и увеличеване на минималното обезщетение за безработица – от 7.20 лв. на ден на 9-10 лева.

Предложението на АИКБ е едно и то е работодателите вече да не изплащат за своя сметка първите три дни от обезщетенията за неработоспособност.

В писмото на вицепремиера Зинаида Златанова за свикване на тристранката не се посочени предложения на други организации.

Собствениците може да не плащат от джоба си на работниците

Хасан Адемов

Има проблем с изплащането на заплати на работниците, призна социалният министър Хасан Адемов по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което обсъди идеята на „Атака“ да се плащат заплати за сметка на имуществото на собственика. Само КНСБ се застъпи за предложението.

След днешната дискусия става ясно, че предложението на „Атака“ едва ли ще бъде одобрено в предложения вид. Задълженията на работодателите към работниците за 2013 г. възлизат на общо около 69 млн. лева.

Подкрепяме идеята да се търсят възможности за гарантиране на взимането на трудовото възнаграждение, но имаме забележки във връзка с текстовете, предложени от „Атака“, каза социалният министър, цитиран от Кросс. Адемов напомни, че въпреки че в момента работодателите могат законно да плащат на своите работници и служители 60% от брутното им възнаграждение, те не могат да плащат по-малко от минималната работна заплата.

По време на днешното заседание на съвета социалните партньори разгледаха предложените от „Атака“ промени в Кодекса на труда. Сред тях е текст, според който „при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения работникът или служителят има право да получи в срок пълния размер на следващите му се трудови възнаграждения, обезщетения и други плащания“.

Друго предложение предвижда солидарна отговорност на собствениците на компанията  за забавяне при изплащането на заплати. Това ще се отнася и за длъжностните лица, които са отговаряли за управлението и контрола на предприятието. „Трябва да бъдем много внимателни, когато пристъпим към солидарна отговорност, защото можем да навлезем в територии, които не са достатъчно добре изчистени“, подчерта Адемов.

„Атака“ предлага и друга поправка, според която фирмите няма да могат да уволняват служители, които ги съдят. Самите работници пък ще могат да съдят своите работодатели за получаване на дължимото им възнаграждение по опростена съдебна процедура.

„Ние подкрепяме по същество и в голямата си част в конкретика предложените промени в кодекса, надявам се, че ще се намерят работодатели да подкрепят такъв подход“, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ. „Ние предложихме промени в 5 закона за комплексната регулация на въпроса с неизплащането на трудовото възнаграждение“, напомни той. От синдиката обаче споделят забележката, че не е ясно какво трябва да се разбира под „опростена процедура“, предложение, което срещна съпротива и от работодателите.

„Действително има проблем с изплащането на трудовите възнаграждения, но има над 350 000 действащи предприятия, под 1% от тях имат затруднения, довели до големи забавяния в изплащането на възнагражденията, причините могат да бъдат различни. Една от причините може да е неплащане от клиент, включително и държавата“, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.

БТПП, КРИБ и БСК също разкритикуваха депутатските идеи. БСК смята, че разпоредбата за солидарната отговорност е неясна.

Напълно неясно се употребява понятието „длъжностни лица, отговарящи за управлението и неговия контрол“, се казва в становике на стопанската камара. Дефиницията за длъжностно лице е употребена в НК със съвсем друг смисъл и цели. Ако в случая се прави опит да се визират членовете на управителните органи или висшия мениджърски екип на едно търговско дружество, то следва да се има предвид, че те носят отговорност за своето управление, регламентирана като основание, процедура на реализиране и размери, определени  в Търговския закон, посочват от камарата.

Те възразяват и срещу въвеждане на ограничения за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя при заведено дело от работника – “ особено в случаи, при които се касае за липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата, промяна в изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и най-вече случаите на дисциплинарно уволнение“.

Съгласно предложената разпоредба, работодателят няма да има право да уволни работника до 6 месеца след приключване на делото, дори то да е било загубено от работника.

Като се вземе предвид, че за делата по трудови спорове не се внася такса, става ясно, че това може да бъде лесно използвано от недобросъвестни работници да останат на работа, въпреки недоброто си представяне или дори след дисциплинарни нарушения, допълват от БТПП.
Работодателите посочиха, че ако се приеме този проектозакон, не само ще бъдат напразни всички усилия за  привличането на инвеститори, но и ще бъдат изгонени местните такива.