Временен оптимизъм в строителството и услугите

Тренд

Общият показател на бизнес климата е без промяна през август, като промишлеността отчита понижение, но шефовете на фирми от другите сектори на икономиката са оптимисти. Това показва конюнктурното проучване на НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 4.7 пункта в сравнение с юли. В строителството той се покачва с 2.4 пункта. В търговията на дребно има повишение с 1 пункт, а в услугите се увеличава с 6.6 пункта.

Скокът на оптимизма в строителството, търговията и услугите се дължи на подобрени оценки за текущото състояние на предприятията. В строителството има намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. В същото време в промишлеността, както и в услугите по-скоро е налице песимизъм за близките месеци.

Всички предприятия посочват като основна пречка несигурната икономическа среда.