Приходите на телекомите намаляват

интернет

Приходите на телекомуникационните оператори се свиват, което се дължи на насищането при мобилните услуги и ценовата конкуренция в този сегмент. Спадът се дължи и на рязкото намаление на цените за терминиране, наложено от регулатора на 1 юли 2012 г., с допълнителни стъпки от 1 януари и 1 юли 2013 г., поясняват още те.

Приходите на Мобилтел за цялата 2013 година се понижават с 14,8% до 399,4 милиона евро (само през четвъртото тримесечие – с 10%). Това се дължи на намаляване на цените за терминиране, а върху приходите от месечни такси и трафик негативно влияние оказва понижаване на нивото на цените за абонаменти и предплатени услуги.
Пазарният дял също отбелязва спад – от 42,1% до 39%, като Мобилтел запазва позицията си на пазарен лидер.
Общите приходи на GLOBUL за тримесечието отбелязват спад от 7% в сравнение със същия период на 2012 г. Без да се вземат предвид промените в цените за терминиране, спадът е само 3,3%, който се дължи най-вече на извънредните приходи, регистрирани от компанията през последното тримесечие на предишната година.

Общите приходи на БТК (VIVACOM) за 2013 г. са 811.9 млн. лв., което е спад от 5% в сравнение с 2012 г. За първи път приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани.  VIVACOM отчита 415.9 млн. лв. приходи от мобилни услуги, или с 5% повече спрямо резултатите от 2012 г. Това се дължи главно на стабилен ръст на мобилните абонати със срочни договори през годината. Мобилните абонати са се увеличили до 2.6 милиона – ръст от 10% в сравнение с 2012 г., което е резултат от инвестициите в качеството на услугите и 3G мрежата на компанията. Изключени са предплатените клиенти без трафик в продължение на повече от 3 месеца. VIVACOM отчита най-нисък процент неактивни абонати в сравнение с другите два мобилни оператора.

VIVACOM запазва първото място в сектора на фиксираната телефония. Приходите от фиксирани услуги бележат спад от 14% на годишна база до 396 млн. лв., заради продължаващите тенденции потребителите да заменят домашния телефон с мобилен.

Други услуги
Докато традиционните телефонни услуги стагнират, операторите все повече раззичат на мобилния интернет и преноса на данни.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. абонатите на услугите за мобилен пренос на данни на GLOBUL се увеличават с 56% на годишна база, изтъкват от компанията.
Клиентите на абонаментните програми на GLOBUL се увеличават с 5,5% на годишна базата. Тенденцията е към миграция на потребителите от предплатени услуги към услуги на договор, отбелязва GLOBUL. Но броят на потребителите на предплатените услуги на компанията също е нараснал с 1,5% през последното тримесечие на годината.

Клиентите на Мобилтел, използващи мобилен интернет, са се увеличили с повече от 30% през 2013 година. Броят на клиентите, ползващи фиксиран интернет, се е увеличил с 2% до над 155.0 хил. абонати. Приходите от фиксираните услуги продължиха да се повишават, възлизайки на 6.7 милиона евро през четвъртото тримесечие на 2013 г., отчита най-старият мобилен оператор.
За разлика от абонатите на домашни телефони на БТК, които към деветте месеца на 2013 г. са намалели с 9.5% в сравнение с предишната година до 1.4 милиона, потребителите на широколентови фиксирани услуги се увеличават с 0.3% до 320 хиляди за същия период. Растат клиентите, които ползват оптичната инфраструктура, докато при ADSL има спад.

Увеличените продажби на смарт телефони и таблети компенсират намалението на регулираните цени за терминиране и при БТК.

За разлика от абонатите на гласови услуги, при потребителите на високоскоростен интернет се наблюдава ръст от 2% до 327 хиляди абонати за годината. Това се дължи на високото качество и на набиращата популярност оптична свързаност. За отчетния период потребителите на оптичен интернет достигна 22%. Към момента VIVACOM покрива 680 хиляди домакинства с високоскоростна оптична връзка и продължава да изгражда мрежа, която осигурява на потребителите реално достижими скорости до 100 Mbps и интерактивна телевизия с над 140 канала.

Среден приход на абонат
Логично намалява средният приход на потребител.
Средният приход в Мобилтел отбелязва спад с 4.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година. Но ако се елиминират регулациите, средният приход от абонат е стабилен спрямо същия период на 2012 г. Средният приход от фиксирана линия се повишава с 3.2% на годишна база основно поради ръста при бизнес абонатите и положителния ефект от по-високия брой линии за достъп, за броудбанд и телевизия.
Средното месечно потребление на клиент GLOBUL достигна 173 минути или с 2% по-малко от четвъртото тримесечие на 2012 г., докато средният приход от потребител намаля до 11 лв., или със 7,9% по-малко, отново най-вече заради по-ниските цени за терминиране. Ако не се отчита този фактор, средният приход от потребител на за четвъртото тримесечие на 2013г. би отбелязал спад от 4,2%.

Приходи на телекомите

2013 2012 % промяна
Мобилтел 781.16 917.48 -14.8
Глобул и Германос 661.90 730.40 -9.40
БТК 811.9 857.7 -5