Почти 8 пъти разлика в цените за телефон в ЕС

Финансиране

Потребителите на мобилни телефони в Европейския съюз са изправени пред огромни и необясними разлики в цените на едни и същи услуги в отделните страни, предаде Европейската комисия. За разлика от цената на роуминга, която се регулира от европейско законодателство, стойността на националните разговори е оставена на конкуренцията на националните пазари.

Най-голяма е разликата в цената на националните телефонни обаждания в мобилната мрежа – разлика в размер на 774% между Литва, страната с най-евтини разговори, и Холандия, където те са най-скъпи.

Обаждане в страната струва средно 14.7 евроцента на минута в Холандия спрямо 1.9 евроцента в Литва. България е сред държавите с най-ниски цени – 4.4 цента. Преди нея са само Латвия (3.5 цента), Румъния (2.2 цента) и спомената вече Литва. Тези разлики не се дължат на покупателната способност, разликите в качеството или себестойността.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Както става ясно от тези данни, наличието на 28 национални телекомуникационни пазара в Европа днес не предоставя на потребителите ползите, които би им осигурил един общ пазар. От съществено значение е за целия ЕС да се напредва бързо по пътя към изграждане на един истински единен пазар и един наистина свързан континент.“

През септември Европейската комисия ще представи предложения за засилване на единния пазар в областта на комуникациите. Европейска регулация вече позволи драстичното падане на цената на роуминга за обаждания, SMS-и и данни до поносими за потребителите нива.