Защо протестират такситата

Неуредените отношения между т. нар. лизинг на таксита предизвика спонтанен протест на шофьори, който блокира на 24 март Орлов мост. Те настояват да останат в рамките на големите транспортни фирми.
На брифинг в парламента Георги Свиленски от БСП припомни, че през септември са приети промени, засягащи регламентиране на таксиметровата дейност и борбата с незаконните превози. Според него в ГЕРБ е сработило лобистко предложение законът да бъде променен – като по повод въвеждането на патентен данък да бъдат направени промени и в Закона за автомобилните превози, където да отпадне възможността автомобилите да бъдат преотдавани на трети и четвърти лица.
Според законовите поправки от 1 април е задължението таксиметровите услуги да се извършват само от превозвачи или наети по трудов договор от тях шофьори, като водачите плащат данъци и осигуровки. Ако не иска да работи като наемен работник, водачът трябва сам да се регистрира като превозвач. Мотивът за промяната е, че е трудно на НАП да санкционират нарушения, когато шофьорите не са на договор.
В законопроекта наши колеги допуснаха грешка и лишиха от законовото право на български превозвачи да работят от името на по-голям превозвач, но за собствена сметка“, коментира Станислав Иванов от ГЕРБ в парламента. Той, както и транспортният министър Ивайло Московски обещава тази грешка да бъде поправена.
Данъчно задължени лица по новия закон ще са превозвачите, на които е издадено разрешение за превоз, както и хората, които извършват дейността за своя сметка, но от името на регистриран превозвач.

Последните промени в Закона за местните данъци и такси, внесени от депутати от различни групи, предвиждат таксиметровите превози да се облагат с патентен данък в размер от 400 до 1000 лева на кола.
Вносителите предлагат данъкът да се плаща до 31 декември на предходната година, но становището на МФ е, че това трябва да става на две вноски – до 31 януари и до 30 юни. Подобно становище застъпиха и от АБВ. Очаква се да бъде намалена и долната граница на 300 лева.
Авторите на законопроекта се аргументират с данни, според които приходите от такситата са били по-високи, когато е имало патентно облагане, като един от примерите беше от Пловдив.
От Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи припомниха, че по време на разследване на Икономическа полизия в Пловдив е установено, че таксиметровите водачи са внасяли данъци, но те са изчезнали преди да стигнат до НАП, минавайки през превозвача. Те настояват шофьорите да регистрират фискално устройство на свое име и да си плащат сами данъците. Пловдивската асоциация иска да има избор между корпоративно облагане и патентен данък, но последният да се плаща на вноски, а не предварително. Друго тяхно предложение е данъкът да се определя на базата на минималната заплата, а не от общинските съвети, които всяка година да го вдигат без основание. Тя искат да се взима предвид всяко прекъсване на работа не по-малко от месец, доказано чрез фискалния апарат. Освен това искат данъкът да се плаща на водач, а не на кола, тъй като при продължителен ремонт ще трябва да се плаща отново.

При обсъждането в бюджетна комисия председателят й Менда Стоянова предложи между двете гласувания да се предвиди когато водачът на таксиметровия автомобил работи от името на превозвача, но за своя сметка, предоставянето на това право да става задължително с писмен договор, който да се вписва в регистъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и регистърът да стане публичен. Тя предлага да се въведе забрана за водача на таксиметров автомобил, на който е преотстъпено правото да работи от името на даден превозвач, да преотстъпва това право на друг водач и да се даде право на кмета на съответната община да прекратява действието на издаденото разрешение на превозвача, ако същият има неплатени данъци, за което е получено уведомление от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.