Tag Archives: такса смет

Националният съветът за тристранно сътрудничество (НСТС) се споразумя за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при определянето на такса смет. Общините могат да изберат такса смет да се определя според броя ползватели на имота, според съдовете или на индивидуална база. Съветът постигна консенсус при обсъждането на промени в Закона за местните данъци и такси, както и…

Read more

Покупката и продажбата на недвижимо имущество е съпроводена със значителни разходи. Какви са основните данъци и такси при покупка на имот през 2014 година, при ползването му и продажбата му? Данъци и такси при покупка на жилище Обичайно разноските се поделят поравно между страните (купувач и продавач), но може да се уговори друго. Местен данък…

Read more