Тристранката одобри промените в такса смет

боклук

Националният съветът за тристранно сътрудничество (НСТС) се споразумя за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при определянето на такса смет. Общините могат да изберат такса смет да се определя според броя ползватели на имота, според съдовете или на индивидуална база.

Съветът постигна консенсус при обсъждането на промени в Закона за местните данъци и такси, както и за проекта на методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци, предаде  „Фокус“.

С методиката, която влиза в сила от 2015 г.,  таксата става двукомпонентна – за битови отпадъци и такса за поддържане на чистотата на публичните места. По този начин ще се създаде по-голяма яснота какви средства за какви дейности се дават, посочи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от пресслужбата на МС.

Вицепремиерът Зинаида Златанова отбеляза пълния консенсус. С методиката се прилага принципът замърсителят плаща. Бизнесът всяка година прави предложения в тази връзка. „Един, пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката. Ако се приеме замърсителят да плаща, това ще доведе до намаляване и на сивия сектор, ще се харчи и по – малко за боклуци“,каза Васил Велев от АИКБ.

Димитър Бранков посочи: „Принципът замърсителят плаща е най-точен и този, който замърсява, той да плаща и съответната такса. Той се явява и добър финансов стимул, твърдят от МФ. Този текст решава отдавна наболели въпроси.“ КНСБ и КРИБ също подкрепиха заложения принцип замърсителят да плаща.

От НСТС обясниха, че до 30 юни т.г. Министерският съвет е трябвало да изготви съвместно с Националното сдружение на общините проект на методика и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. От НСТС допълниха, че е била сформирана работна група, в която са участвали представители на министерства, ведомства и работодателските организации. Методиката е изготвена на базата на сега действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси, с нея се определят редът и начинът за изготвяне на план-сметката за видовете разходи, които се включват и съответно видовете основи, които могат да се ползват от Общинския съвет за определяне на такса „битови отпадъци“.

С Методиката са определени три вида основи. Първата е индивидуално измерено количество на битови отпадъци в имота. Втората основа е количеството битови отпадъци, съобразно броя и необходимостта на необходимите съдове. Третата основа е броят ползватели на услуги в имота. В самата методика са включени много примери, както и формули за определяне за изчисляване на таксата в зависимост от избраната основа. Общинският съвет може да избере една или няколко основи за съответното населено място – комбиниран подход. Съвместно е бил изготвен и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.