България подкрепя защита на инвеститорите по TTIP

долар

България е подкрепила включването на глава по инвестициите в обхвата на Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ, като настоява за висока степен на защита на инвестициите и баланс с правото на регулиране и защита срещу необосновани искове от инвеститорите срещу държавата. Това става ясно от кратка бележка на министерството на икономиката по повод инициативата на Европейската комисия да подложи оспорваната клауза на обществено обсъждане.

Както economix.bg писа, съществуват страхове, че разпоредбите за защита на инвеститорите ще позволят на мултинационалните компании да осъдят държавата, случаите, когато са застрашени печалбите им. Европейската комисия се опита да разсее тези страхове, като посочи, че подобни дела могат да се водят само в определени случаи. Клаузата за инвеститорите, както и вероятността за изключения от европейското законодателство за безопасност на храните, са най-спорните теми в споразумението, известно още като ТТИП.

ЕС започна преговори по споразумение за свободна търговия със САЩ миналата година. Според решението на Съвета на ЕС в споразумениетот се включват и разпоредби за защита на инвестициите и уреждане на спорове „инвеститор-държава“ (УСИД). Преговорите по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) стартираха през юли 2013 г.

Сега ЕК организира допитване за възможния подход спрямо защитата на инвестициите и УСИД. Основният въпрос, по който се иска мнението на обществеността е дали предложеният от ЕС подход постига правилния баланс между защитата на инвеститорите и защитата на правото и възможността на ЕС за регулиране в името на обществения интерес.

Споразуменията за защита на инвестициите установяват някои основни задължения на страните по отношение на чуждестранните инвестиции, като например:

• задължение за недискриминация;

• задължение за гарантиране на справедливо и безпристрастно третиране; или

забрана на пряка или непряка експроприация без изплащане на обезщетение.

В случай на предполагаемо нарушение на тези задължения от страна на държавата, чуждите инвеститори могат да предявят иск към международен арбитраж чрез специален механизъм – уреждане на спорове „инвеститор-държава“ (УСИД). В тези случаи инвеститорите ще трябва да докажат, че въпросните мерки са им причинили значителни щети и тогава страната-домакин ще трябва да им предостави обезщетение за причинените вреди.

Комисията твърди, че предлага иновативен подход за защита на инвестициите и УСИД в TTIP. „Съществуват някои погрешни схващания и дори заблуди по отношение на целите на УСИД в рамките на преговорите за TTIP. Например често се твърди, че преговорите за защитата на инвеститорите в рамките на TTIP ще позволят на предприятията да съдят правителствата всеки път, когато печалбите им намалеят вследствие на приемане на ново законодателство“, твърди ЕС.

Девет държави-членки на ЕС имат двустранни инвестиционни договори със САЩ, в това число и България. Това означава, че някои инвеститори от ЕС в САЩ се третират по различен начин в сравнение с други инвеститори от ЕС, както и че американските инвеститори имат повече права в някои държави-членки на ЕС, отколкото в други.

Договорът на България със САЩ е в сила от 1994 г. и е изменен през 1997 г. До момента България не е имала проблеми с прилагането на споразумението, в частност с разпоредбите относно уреждане на спорове „инвеститор-държава“. Предвид това, при обсъжданията в рамките на ЕС относно Транслатлантическото търговско и инвестиционно партньорство, България е подкрепила включването на глава по инвестициите в обхвата на споразумението, с висока степен на защита на инвестициите, като се търси баланс с правото на регулиране и защита срещу необосновани искове от инвеститорите срещу държавата, се казва в позицията на българската страна.

Сред най-големите американски инвеститори у нас са AES, Hewlett Packard, Johnson Controls, American Standards, Microsoft, Kraft Foods/Mondelez International и др.