Етикети: Търговски закон

Стоимен Чакалов, Адвокат Малко преди настъпването на хипарския празник July Morning, в екзотиката на българския правен мир ще започнат да се прилагат разпоредбите на така нареченото „Стабилизационно производство“. Същите бяха обнародвани в края на миналата година (30.12.2016 г.), но влизането им в сила бе отложено за срок от 6 (шест месеца). Съвременният аналог на действалия…

Чети нататък

Economix.bg организира семинар за промените в Закона за особените залози и в Търговския закон. Той ще се проведе на 23 март в Център G-8 (София, ул. Гладстон №8). Сред измененията изпъква новото стабилизационно производство по ТЗ, а освен това в чл. 608, ал. 2 ТЗ се създаде нова презумпция за неплатежоспособност – необявяване на отчети…

Чети нататък

Съдът по несъстоятелността да може да заличава служебно всички обезпечителни мерки, ипотеки и залози (с изключение на особените залози) при обявяване на длъжника в несъстоятелност. Това е едно от предложенията за облекчаване на фалитите, което се обсъжда в работна група за междуфирмената задлъжнялост. Според бизнеса ипотеките и залозите затрудняват вписването на продажбите, извършвани от синдиците…

Чети нататък