Tag Archives: търговия на дребно

Забавяне на промишленото производство, стагнация на продажбите на дребно и силен ръст в строителството отчете статистиката през май. Търговията на дребно отчита намаляване на оборота с 0.1% спрямо предходния месец. Това е четвърти пореден месец със спад. Растат продажбите на храни, лекарства и дрехи, докато при стоките за дългорайна употреба (компютри, мебели), както и горива,…

Read more

Делът на търговските вериги или на модерната търговия като цяло в общия оборот на дребно е между 37% и 45% към 2013 г. – един от най-ниските в Централна и Източна Европа, където средният процент е около 50%, и значително по-нисък от страните от Западна Европа, в които доближава 70%, по данни на Министерство на…

Read more