Световната банка: Демографията подрива икономиката на България

пенсионери

България е на път да се превърне в страната с най-рязък спад в съотношението между застаряващо население и население в трудоспособна възраст, което ще засили натиска върху икономиката, става ясно от доклад на Световната банка, представен днес. Освен върху разходите за пенсии, това ще се отрази и върху здравеопазването. Неизбежно е увеличаването на осигуровките, докато ръстът на пенсиите трябва да е умерен, става ясно от документа.

До 2050 г. трудовите ресурси на България се очаква да намалеят с до 40% според прогнози на ООН, цитирани в доклада. Тогава един на всеки трима българи ще бъде на възраст над 65 години и само един на всеки двама българи – в трудоспособна възраст. Коефициентът на възрастова зависимост ще се удвои за този период.

През 1960 г. средната възраст на българите е била малко над 30 години. През 2012 г. средната възраст вече е почти 43 години. Днес населението само на две европейски страни – Германия и Италия, е по-възрастно от населението на България, а в световен мащаб – и Япония, което ни поставя на четвърто място.

В доклада се посочва, че ромите вече представляват между 9 и 19 % от новите участници на пазара на труда и затова се препоръчват мерки за тяхната интеграция.

Освен че делът на хората в трудоспособна възраст ще намалява, само 55% от тях се осигуряват за пенсия (поради безработицата и сивата икономика). Според експертите увеличаването с 6 процентни пункта на размера на пенсионните вноски , удържани от индивидуалните работни заплати, би запълнило празнотите във финансирането на пенсионната система. „Подобно сериозно увеличение обаче би могло да има евентуални негативни последици за пазара на труда, като се има предвид големият размер на сивата икономика в България. Затова България би могла да помисли за по-малко увеличение на размера на социалните осигуровки от около 2 процентни пункта, което да намали държавните субсидии без да поражда големи смущения на пазара на труда.“

Премиерът Пламен Орешарски и управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков заявиха, че не се обсъжда увеличение на осигурителните вноски

В същото време обаче се предлага да се мисли за универсална пенсия, която да се получава от възрастните без право на пенсиониране. Това предложение малко противоречи на друга констатация, според която пенсионната система все повече зависи от държавата, а мотивацията за осигуряване не е висока.

Да бъде изравнена възрастта за пенсиониране на мъжете и жените и тя да стане 65 години, предвижда друго предложение.

Застаряването на работната сила ще изисква въвеждане на гъвкави форми за заетост, както и да се осигури възможност за повишаване на квалификацията през целия живот.

Те препоръчват правителството да предприеме стъпки за насърчаване на спестяванията чрез по-нататъшно увеличаване на възрастта за пенсиониране, стимулиране на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и разширяване на финансовата информираност и образованост.