Субсидираната заетост задържа безработицата под 11%

Хора

През септември 2013г. равнището на безработица е 10.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от август, но с 1.1 процентни пункта по-ниско от началото на годината. Данните показват, че субсидираната заетост натиска нивото на безработица.

Спрямо същия месец на миналата година е налице ръст от 0.1%.

В бюрата по труда са регистрирани 354 563 безработни. Те са с 3125 лица повече от август, но с 37 120 лица по-малко спрямо началото на годината.

На работа през септември са постъпили 23 526 безработни, с 4 199 лица повече спрямо предходния месец, основно поради ръста на започналите работа безработни в реалната икономика. Започналите работа в реалната икономика безработни са 15 429.

По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са постъпили на работа 7186 лица. А по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 911 лица.

В бюрата по труда в реалната икономика са заявени 13 523 работни места, с 1591 места повече от август. Повече от половината места са заявени от публичния сектор. Делът му се увеличава с над 13 процентни пункта, във връзка с нарасналото търсене на работна сила по повод началото на учебната година.

По програми за заетост са заявени 7193 места, с 394 места повече от предходния месец.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетоста в бюрата по труда са обявени 1964 работни места, при 933 работни места през август.

Според данни на Агенцията за заетостта половин милион души са преминали през програми за субсидирана заетост през 2007-2012 г.