Tag Archives: субсидирана заетост

През септември 2013г. равнището на безработица е 10.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от август, но с 1.1 процентни пункта по-ниско от началото на годината. Данните показват, че субсидираната заетост натиска нивото на безработица. Спрямо същия месец на миналата година е налице ръст от 0.1%. В бюрата по труда са регистрирани 354 563 безработни. Те…

Read more

Над 487 хиляди души са преминали през програми за субсидирана заетост през периода 2007-2012 г., показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени в отговор на запитване на economix.bg. Към момента с пари от държавния бюджет или от еврофондовете е осигурена заетост на 65 хиляди души. За сравнение общият брой на наетите на трудов договор по данни…

Read more