Февруари бе добър за нефтохимията и хранителните магазини

магазин, търговия

Промишлеността нараства с 2.1% на годишна база през февруари 2016 г., като отбелязва четвърти пореден месец с ръст над 2%. През януари ръстът без 2.2%.
По предварителни данни на НСИ през февруари индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с януари 2016 година, коато имаше ръст с 0.4%.
Най-голям ръст на годишна база през февруари има нефтохимията – с 61.1 % на годишна база, а само спрямо януари увеличението на производството на „Нефтохим” и останалите малки рафинерии за битум надхвърля 18 на сто. НСИ доскоро третираше данните за този сектор като конфиденциални. На годишна база растат още производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 20.0%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 19.6%, производството на електрически съоръжения – с 14.0%, производството на химични продукти и производството на изделия от други неметални минерални суровини – по 11.7%.
Индексът в строителството, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.7% над равнището от предходния месец. През февруари 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. обаче календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.9%.
Оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. Но на годишна база има ръст с 3.1% спрямо миналия февруари. За сравнение през януари годишният ръст бе с 1.3%.
Ръстът през първите два месеца на годината се дължи на търговията с хранителни стоки (15.1% спрямо януари и февруари 2015 г.), докато се забелязва осезаемо отстъпление при онлайн продажбите. Те се понижават с 3.8% през януари – в месеца на разпродажбите за много европейски сайтове, и с 9% през февруари. За сравнение през ноември, в началото на коледния сезон има ръст с 15.6%.
В търговията на дребно с автомобилни горива и масла също има изразен спад на годишна база, който е лесно обясним със спада на цените – със 7.9% през януари и 10.9% през февруари.

Рекорден недостиг на работна сила в индустрията

Промишленост

Над 17% от предприятията в индустрията са отчели недостиг на подходяща работна ръка, показват конюнктурните анкети на НСИ за юни.

Недостиг на работна сила в индустриятаЗа последен път показателят е  бил на толкова високи нива (18%) през ноември 2008 г., преди избухналата финансова криза да понижи рязко оплакванията на работодателите от недостиг на кадри. Но трябва да отбележим, че през ноември 2008 г. нивото на безработица бе доста по-ниско – 5.85%, докато по последни данни то бе 10.1% през май и се очаква през юни да падне под 10 на сто.

Съчетанието на сравнително висока безработица и недостиг на работна сила показва, че все повече нараства структурният компонент на безработицата. Това означава, че възможностите за увеличаване на заетостта и оттук – на растежа са ограничени поради недостига на работници с подходяща квалификация.

Строителството (15.6%) и услугите (8.2%) също отчитат увеличен недостиг на работна сила. Само в търговията няма проблеми (6.8% от фирмите отбелязват като проблем недостиг на кадри).

Друго, което прави впечатление в данните за стопанската конюнктура е, че бизнес климатът през юни се влошава с 0.7 пункта спрямо нивото си от май най-вече поради понижение на показателя в търговията и услугите. В индустрията и строителството то е на нивото си от предходния месец.

Като общи проблеми предприятията посочват недостатъчно търсене в страната и несигурната среда, а в строителството – и финансови проблеми.

Но като цяло бизнес климатът остава над дългосрочната средна.