Етикети: стопанска конюнктура

Промишлеността нараства с 2.1% на годишна база през февруари 2016 г., като отбелязва четвърти пореден месец с ръст над 2%. През януари ръстът без 2.2%. По предварителни данни на НСИ през февруари индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с януари 2016 година, коато имаше ръст с 0.4%.…

Чети нататък

Над 17% от предприятията в индустрията са отчели недостиг на подходяща работна ръка, показват конюнктурните анкети на НСИ за юни. За последен път показателят е  бил на толкова високи нива (18%) през ноември 2008 г., преди избухналата финансова криза да понижи рязко оплакванията на работодателите от недостиг на кадри. Но трябва да отбележим, че през…

Чети нататък

Бизнес климатът през ноември се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец, отчете НСИ. Това се случва за първи път от пролетта и се дължи на по-благоприятния бизнес климат в строителството и търговията на дребно. В промишлеността обаче има спад с 1.9 пункта в сравнение с поради по-песимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието…

Чети нататък