Стара Загора в Топ 5 по икономически растеж

ТЕЦ

Стара Загора е сред регионите, които имат потенциал да постигнат най-бърз икономически растеж в страната, показва анализ на Пощенска банка и Industry Watch, представен на специалния Ден на банката в града.

„Избрахме Стара Загора за тази ключова среща, защото си даваме сметка, че градът и прилежащите към него територии се развиват много интензивно в национален мащаб в последните години. Дори в пика на кризата някои сегменти, като преработвателната промишленост, разбира се енергетиката, услугите за поддръжка и др. прогресират“ – сподели Димитър Шумаров, изпълнителен директор на Пощенска банка и домакин на срещата.

„Област Стара Загора е сред първите три по дял на квалифицираната работна сила, което предопределя и значително по-високия от средното коефициент на заетост сред трудоспособното население. Структурата на местната икономика все повече е доминирана от индустриални преработвателни предприятия“, каза икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch. Той отбеляза, че в региона на Стара Загора е съсредоточена 1/3 от заетостта в сектора енергетика от цялата страна, а „преработвателната промишленост, търговията, услугите за поддръжка се развиват толкова добре,че дори не са усетили кризата.“
sz
z-sz

В същото време през 2012 г. нетните приходи на фирмите в региона са достигнали 11,4 млрд. лева спрямо 10,9 млрд. лева през 2011 г. и 9,5 млрд. лева през 2009 г. По сектори 36% от тези приходи идват от търговия, 25% от преработващата промишленост, 11% от енергетика и 8% от строителство.

До 2020 г. Стара Загора ще е сред регионите с най-бърз икономически растеж, наред с София, Варна, Бургас и Добрич. По данни на Националния статистически институт от инвестираните през 2011 г. в региона на Стара Загора 836 млн. лева 33% са били насочени към сектора на енергетиката, 21% към преработващата промишленост и 14% към земеделието.