Tag Archives: София

Задълженията на София достигнаха 707 млн. лв. в края на 2014 г. спрямо 600 млн. лева две години по-рано. Това показва справка, поискана по Закона за достъп до обществена информация. Сумата се различава от справката за размера на общинския дълг, приложена към отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., където се посочват само заемите…

Read more

Икономическата криза продължава да задълбочава различията между столицата и останалите области в страната, показва анализ на Института по пазарна икономика. За периода 2001-2011 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в столицата е 12,36%, при среден темп на нарастване за страната от 9,06%. В 19 от всички 28 области в страната доходите нарастват с по-бавен…

Read more