Дефлация за 2013 година

храни

2013 г. приключи с дефлация, както economix.bg прогнозира (вижте и тук). Това е първи случай, когато годината завършва с понижение на цените. Индексът на потребителските цени за декември 2013 г. показва месечна инфлация от 0.3%. Годишната инфлация за декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е минус 1.6%.
Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2013 г. спрямо периода януари – декември 2012 г. е 0.9% (това се получава, грубо казано, защото цените в началото на 2012 г. са били по-ниски, отколкото през декември, което е база за изчисляване на годишната инфлация).

инфлацияВъзниква въпросът кой е меродавният показател. Тъй като е по-лесно разбираема, обикновено се посочва годишната инфлация. Тя показва как са се променили цените от началото до края на една година. Но в редица случаи е по-правилно да се сравняват средногодишните данни – например, ако съпоставяте поток от доходи, получени през цялата 2013 г. с доходи, получавани през цялата 2012 г.

В Ключовите показатели на НСИ се посочва хармонизираната инфлация в края на периода, а в средногодишната прогноза на бюджета като основен показател е представена средногодишната хармонизирана инфлация (маастрихтски критерий) МФ прогнозира и инфлацията в края на периода (невярно – според прогнозата инфлацията през декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е трябвало да бъде 0.3%).
Хармонизираната инфлация за 2013 г. според обявените днес данни е 0.4% (средногодишна) и минус 0.9% (края на периода).

Иначе през декември най-много са поскъпнали доматите – със 17.4% и краставиците – с 25.3%, но са поевтинели ябълките и цитрусовите плодове. Поскъпнали са горивата и за пореден път имаме увеличение на туристическите пакети (с 13.8%) и нощувките (с 13.3%) като реакция на увеличено търсене.

Дефлацията в края на годината, респективно ниската средногодишна инфлация поставя въпрос за начина за осъвременяване на пенсиите. Съгласно Кодекса за социално осигуряване „Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.“ Не е казано точно кой индекс на потребителските цени се взема. Но очакванията са това да е средногодишната инфлация, респ. средногодишно увеличение на осигурителния доход. При това положение пенсионерите ще получат увеличение на пенсиите с около 2.6% (на база последните данни на осигурителния доход до ноември).

Прочетете още – Заплаха от дефлационен капан