Етикети: сенчесто банкиране

Разширяването на сенчестото банкиране, предимно в ЕС, Китай и Югоизточна Азия променя характера на рисковете в световната икономика. Този извод се прави в доклада за финансовата стабилност в света, публикуван от МВФ. Небанковото кредитиране на икономиката стимулира ръста на БВП. Директорът на отдела за капиталови и парични пазари на МВФ Хосе Винялс обяснява интереса към…

Чети нататък