Намаляване на регулациите и растеж

САЩ

Финансовите пазари и екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп залагат на това, че изтеглянето на федералните регулации може да донесе значителен ръст на американската икономика.

Но изследванията не потвърждават тази надежда, пише WSJ.

Тръмп обеща да ограничи регулациите, които се разрастнаха драматично през последните години. Той подписа изпълнителна заповед за намаляване на броя на федералните регулации, която изисква на мястото на една нова регулация да се отменят две стари.Но разходите и ползите от разширяването им толкова се разминават, че не е възможно да се формулират ползите от плановете за ограничаване на регулациите.

Затруднението е, че влиянието на сбора от отделните регулации не е равно на ефекта от промяна на всички регулации едновременно.

Ето пример за ефекта върху икономиката.

През 1887 г. Конгресът прие Закон за междущатската търговия, който целеше да регулира процъфтяващата жп индустрия и да предотврати образуването на монополи. Той се смята за първия голям  тласък на федералните регулации.

Въпреки периодичните пристъпи на дерегулация в някои индустрии, федералните регулации в САЩ продължиха да се разширяват.
Един груба мярка идва от просто събиране на страниците в Кодекса на федералните разпоредби, които нараснаха безмилостно през последния половин век управлението  републиканците и демократите – от над 22 хиляди през 1949 г. до 178 хиляди през 2015 г.

Някакъв растеж би могло да се очаква, тъй като се развиват нови индустрии и населението нараства. И тежестта на покриване на съществуващите регламенти е може би по-лека от фигуриращ нови. Така друга важна мярка би могла да бъде новата регулаторна дейност всяка година.
За това съдим по броя на страниците всяка година във Федералния регистър, където правителството публикува предложените правила и публични съобщения.

Те нарастват от 2620 през 1936 г. до над 87 хиляди през 1980 г., а през 2015 г. са били 81 402.

Тези данни се събират от Competitive Enterprise Institute в техния годишен доклад, който признава ограниченията на тези мерки. „Едно кратко правило може да бъде скъпо, а една дълга разпоредба – относително евтина”, коментира Клайд Уейн Крюз, автора на доклада.

Има два подхода за оценка на разходите и ползите. Еденият е подходът „отдолу нагоре”, който обединява оценките за всяка отделна регулация. Подходът „отгоре надолу” разчита на икономически модел, който да покаже общия ефект на регулациите върху растежа.

Службата за управление и бюджет вече оценява комулативните разходи и ползи чрез доклад до Конгреса.

В последния доклад тя оценява регулаторните разходи на 74-100 млрд. долара. Ползите от регулациите обаче са значително по-високи от 269 до 872 млрд. долара. Службата е част от администрацията на президента и по своята същност е политическа. Но дори и при последния републикански президент Джордж У. Буш, службата оценява разходите за регулации (45- 54 млрд. долара през 2008 г.) като значително по-ниски от ползите (122- 655 млрд.)

Регулации с тежест под 100 млн. долара не се анализират задължително, но те, взети заедно, могат да увеличат товара.

Подходът „Отгоре надолу” използва сложни икономически модели, за да определи връзките между регулаторната тежест и растежа.

Най-агресивният резултат от тези изследвания разкрива, че регулациите намалят годишния икономически растеж и с натрупване този ефект е огромен. Изследване на Центъра Mercatus към Университета George Mason, който има твърда позиция срещу регулациите, стига до извода, че в 22 индустрии те намаляват растежа с 0.8% годишно.

Ако регулациите бяха останали непроменени на нивото от 1980 г., моделът предвижда, че икономиката би била с 25% по-голяма още през 2012 г., твърдят авторите – Патрик Маклафлин от George Mason и Пиетро Перето от  Duke University. Това означава, че всеки американец е пропуснал 13,000 долара.

Изследването на Mercatus признава, че са пропуснати някои ползи, например за качеството на околната среда.

Резултатите от подобни анализи много зависят от допусканията на модела. Така друго изследване на центъра за регулации към George Washington University не установява статистически значимо влияние.

Малцина се съмняват, че подобряване на регулациите може да стимулира икономиката. Световната банка в годишния си доклад “Doing Business” посочва трудностите по оценяване на регулациите в различни страни. Придвижването напред в тази класация има явна връзка с подобрени икономически резултати. Например, анализ на трима изследователи от LSE през  2006 г. откри, че придвижването от групата на страните с най-тежки регулации (долните 25% от държавите) към групата на страните с благоприятен бизнес климат (горните 25%) може да увеличи икономическия ръст с 2.3 процентни пункта годишно.

Това подкрепя твърдението, че намаляването на регулациите означава по-бърз растеж. Но не е ясно дали САЩ могат да спечелят толкова, тъй като те вече имат осмата най-добра регулаторна среда.

Докладът показва, че Америка има пространство за подобрение в някои области. Така например, САЩ са едва на 51 място от 190 по условия за стартиране на бизнес, 39-ти по получаване на строителни разрешения и 36-ти по лесно плащане на данъци. Но много от тези регулации са местни, а не федерални, което усложнява задачата.