Оценките на имотите при публична продан ще може да се обжалват

Закони

Оценките на имотите, които се продават от съдия изпълнител, ще могат да се обжалват. Промяната, за която длъжниците на банки настояват от доста време, е предвидена с изменения в ГПК, които са качени за обществено обсъждане на правителствения портал за консултации strategy.bg.

Проектът е от 4 август и макар, че няма подпис на вносител, се предполага, че е изготвен от предишния кабинет.
Едно от основните предложения е свързано с разширяване обхвата на действията на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват. В момента той е изключително стеснен, особено по отношение на длъжниците.  Предложенията  дават възможност за обжалване на повече действия, като: определената начална цена за публична продан, отказът на съдебния изпълнител да приключи производството по искане на длъжника, който претендира, че цялото задължение, включително лихви и разноски, е изплатено (чл. 435, ал. 1 и 2). Сега има възможност за обжалване едва след извършване на проданта и възлагане на имота с постановление от съдебния изпълнител.

Изрично се казва, че оценките на автомобилите не могат да се бъдат по-ниски от застрахователната стойност, а на имотите – от данъчната оценка.

Променя се редът за търговете. Цената на вещта за всяка следваща продан се намалява с по 10 на сто от първоначалната цена, но не по-малко от 50 на сто. Ако и при тази цена имотът или вещта не бъдат продадени, длъжникът „се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава служебно по искане на съдебния изпълнител.“

Освен това в момента длъжникът няма право да иска прекратяване на изпълнителното производство, когато изпълни задължението си след започването му. Ако взискателят не поиска прекратяване, съдебният изпълнител трябва да изчака да минат две години и тогава да спре изпълнението.