Tag Archives: Робърт Шилър

Робърт Шилър Въпреки солидното увеличение на цените през последните години, земята и жилищата всъщност са разочароваща инвестиция. Нека погледнем числата. Най-добрите дългосрочни данни за земята в САЩ са за земеделската земя, която е ценна само по себе си и може да бъде използвана за жилищни и други цели. През столетието от 1915 до 2015 г.…

Read more

от Робърт Шилър откъс от главата Новинарските медии на книгата „Ирационалният изблик“ Историята на спекулативните балони започва, грубо казано, заедно с появата на вестниците.[1] [2]В повечето случаи значителни пазарни събития възникват само ако има сходно мислене сред големи групи хора и новинарските медии са ключови проводници за разпространението на идеи. В тази глава разглеждам сложността…

Read more