Нов силен ръст на заплатите в България

Промишленост

България е сред трите страни в ЕС с най-голям ръст на общите разходи на работодателите за труд през третото тримесечие. Платените от работодателите заплати, обезщетения и осигуровки са се увеличили с 8.4% в сравнение с третото тримесечие на 2015 г.
С по-голямо увеличение на разходите за труд са само Румъния (+14.7%), и Чехия (9%).
Но докато за България, това е поредна година на бърз ръст на разходите за труд, при Чехия например има и базов ефект, тъй като през третото тримесечие на 2015 г. заплатите там почти не са се променили. Докато у нас разходите на труд през през всяко от тримесечията от последната година нарастват с повече от 7% на годишна база.
Повишението е сравнително равномерно по сектори – увеличават се както заплатите в промишлеността, така и в услугите. Това показва, че то е движено от административни мерки като увеличението на минималния осигурителен доход, а не от повишена производителност. Друг фактор са по-високите търсени заплати, включително поради изчерпването на трудовия резерв и недостига на квалифицирани кадри.
В целия ЕС почасовите разходи за труд през третото тримесечие нараства с 1.9% на годишна база. Тяхното увеличение в индустрията е с 2.2%, в строителството с 2.6% , а в услугите те се увеличават с 1.6%. В така наречената не-бизнес икономика (публични услуги и подобни) заплатите в ЕС са нараснали с 1.9% през третото тримесечие.