Енергетиката тегли индустрията надолу, търговията расте през декември

Булдозер

Вътрешното потребление се e оживило през декември, но продажбите на промишлените предприятия намаляват, показват данни на НСИ. Добивната индустрия  дърпа промишлеността напред.

индустрияИндексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.0% в сравнение с ноември 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 1.0%.

Спадът е заради преработващата промишленост (с1.5% месечно), докато при добивната промишленост има солиден ръст – с 14.6%. Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ расте с 2.3% през месеца, но на годишна база има спад с 11.5%.

Именно енергетиката е допринесла за спада на календарно изгладения индекс на годишна база, тъй като и добивната промишленост, и преработващата отчитат ръст – съответно с 12.8% и с 1.9%

С най-голямо увеличение на годишна база са следните подотрасли – производството на напитки – с 18.7%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с по 16.3%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение – с 14.9%, лекарства – с 9.9%.

На месечна база пък се отличава производството на тютюневи изделия – 17.8% увеличение.

Оборотът в търговията по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец. Прави впечатление, че през празничния месец намаляват покупките онлайн – с 3.9% и покупката на хранителни стоки – с 0.8%, а има увеличение на оборота в търговията с облекла – 2% и техника – 1.2%. Търговията расте с 5.6% на годишна база.

В строителството има ръст от 0.5% на месечна база и спад с 2.8% на годишна.

.