Новата прогноза на ЕК: Бавен ръст в Европа и у нас

растеж

Българската икономика ще нарасне с 2% през тази година, съвсем малко по-бързо от тази на ЕС, предвижда пролетната прогноза на Европейската комисия, обявена във вторник. Зимната прогноза на комисията предвиждаше по-нисък ръст у нас – 1.5% при 2.1%, очаквани от МФ.
В документа се посочва, че забавянето спрямо 2015 г. (3%) се дължи на изчерпване на ефекта от усвояване на еврофондовете.
Частното потребление обаче се очаква да се ускори – от 0.8% ръст през 2015 г. до 2% през 2016 г. и 1.7% през 2017 г. На фона на благоприятни финансови условия и ръста на натоварването на мощностите в промишлеността над исторически средното ниво, забавянето на еврофондовете ще подтисне инвестициите през 2016-17 г. Избягването на риск и неподкрепящата бизнес среда, както и ограниченият приток на чуждестранен капитал също ще се отразят неблагоприятно върху инвестициите. По този показател и МФ, и ЕК влошават прогнозата си за 2016 г.

През 2017 г. ръстът в България ще се ускори до 2.4%, което ще е поради повишаване на инвестициите в оборудване и леко ускоряване на износа, според ЕК.
Заетостта ще продължи да расте, а безработицата ще се понижи до 8.6%, през 2017 – до 8 на сто. Европейската комисия очаква дефлация и тази година (-0.7%) и положителна инфлация от началото на 2017 г., но тя няма да надхвърли 0.9%.

Европейската комисия понижи прогнозата си за икономическия растеж в ЕС и еврозоната през тази и следващата година. Това се дължи на забавянето на оборотите при някои ключови търговски партньори и отшумяването на благоприятните за европейската икономика фактори като слабото евро.PROGNOZI

БВП в еврозоната ще продължи да нараства с умерени темпове през периода 2015—2017 г. В своята пролетна прогноза Комисията очаква растеж на БВП в еврозоната от 1,6 % през 2016 г. и 1,8 % през 2017 г., при 1,7 % през 2015 г. (за сравнение — зимна прогноза: 2015 г.: 1,6 %, 2016 г.: 1,7 %, 2017 г.: 1,9 %). Растежът на БВП в ЕС се очаква да намалее от 2,0 % през миналата година на 1,8 % през 2016 г. и да се покачи леко до 1,9 % през 2017 г. (за сравнение — зимна прогноза: 2015 г.: 1,9 %, 2016 г.: 1,9 %, 2017 г.: 2,0 %).

Перспективите се влошават от слабата световна икономика, която според комисията ще нарасне едва с 3.1% тази година. През изминалата година растежът извън ЕС отбеляза вероятно своите най-ниски темпове от 2009 г. насам (3,2% през 2015 г.) вследствие забавянето на нововъзникващите пазари като Китай.

Подчертано експанзионистичната парична политика създаде условия за нарастване на инвестициите, като осигури достъп до по-лесно и по-евтино финансиране. Бюджетната политика в еврозоната се очаква да подкрепи растежа през настоящата година. Нефтът поевтиня отново в началото на 2016 г. и реално разполагаемите доходи се запазиха на по-високи нива, но се очаква това постепенно да отшуми, тъй като цената на нефта отново нараства. Аналогично, макар в известна степен все още да извлича ползи от по-евтиното евро, наскорошното му поскъпване би могло да направи еврозоната по-податлива на последствията от забавянето на външния растеж.

Нетният износ ще има отрицателен принос, а ЕС ще разчита на вътрешното потребление и инвестициите. Пазарът на труда ще се подобрява, но инфлацията ще остане ниска.
В ЕС като цяло се очаква безработицата да спадне от 9,4 % през 2015 г. на 8,9 % през 2016 г. и на 8,5 % през 2017 г. Тя ще е малко по-висока в еврозоната – 10,3 % през 2016 г. и до 9,9 % през 2017 г.
Според прогнозите инфлацията на потребителските цени ще достигне 0,2 % в еврозоната за тази година (0,3 % за ЕС) и 1,4 % през 2017 г. (1,5 % за ЕС).