Най-добрата работа – актюер, най-лошата – репортер

Най-добрата работа в САЩ е тази на актюера. CareerCast.com класира 200 професии от най-добрата до най-лошата на основание на пет критерия: търсене на кадри, работна среда, доход, стрес и перспективи за наемане. За изготвянето на списъка са използвани данни на Бюрото за трудова статистика и други държавни агенции.

Ето първите 10 и най-лошите 10 професии.

 1 Актюер
2 Биомедицински инженер
3 Софтуерен инженер
4 Ушен лекар
5 Специалист по финансово планиране
6 Зъбен хигиенист
7 Трудов терапевт
8 Оптометрик (вид очен лекар)
9 Физически терапевт
10 Анализатор на компютърни системи

… и най-лошите 10 работни места:

191 Стюарт
192 Работник, който поправя покриви
193 Разносвач на поща
194 Инкасатор
195 Млекопроизводител
196 Работник на петролна сонда
197 Актьор
198 Наемен военен
199 Дървосекач
200 Репортер във вестник