Държавата очаква 326 млн. лева от приватизация

Очакваните постъпления от приватизационните сделки през 2014г. ще бъдат в размер на 326 425 190 лева. Ще бъдат предложени пакети от БФБ – София, Пловдивския панаир и други.

Към края на 2013г., Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол(АПСК) разработва стратегия за продажбата на 25 мажоритарни пакети, акции/дялове с над 50% държавно участие и други търговски дружества, които са собственост на дружества в които държавата също е с над 50%-но участие в капитала. Агенцията работи и по 72 дружества в които държавата е миноритарен собственик. Две трети от тези дружества са неатрактивни, поради ниския процент, който държавата притежава и който е под 10%. Още повече 30 дружества са обект на реституционни претенции и съдебни дела, поради което те остават блокирани за приватизационна продажба.

В дейността на агенцията са включени и 85 броя обекти, подлежащи на приватизационна продажба, представляващи имоти-частна държавна собственост, които са предложени за продажба от областни управители и ръководители на държавни ведомства (МВР и БАБХ).

Сред приоритетните за продажба дружества с мажоритарна държавна собственост са „БФБ – София” АД, гр. София, „Централен депозитар“ АД, гр. София, „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр. Варна и „Международен панаир – Пловдив“ АД, гр. Пловдив, „Аудиовидео Орфей“ ЕАД, гр.София и „Овча купел“ ЕООД, гр. София. От дружествата с частна държавна собственост в документа е посочено само почивна база на Министерския съвет, намираща се в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

За 2014г. АПСК предвижда реализирането на 37 приватизационни продажби, в дружествата в които тя е мажоритарен собственик. При проявен инвеститорски интерес към държавни имоти по които са постъпили конкретни предложения от областните управители и към които, думата ще има Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие. В момента с открити процедури за приватизация са 53 бр. имоти-частна държавна собственост, като общо за 85 бр. имоти се осъществяват различни действия по подготовка за продажбата им.

Сред дружествата предвидени за продажба през 2014г. са още седем – „АДИС“ ЕООД, „Военно издателство“ ЕООД, София, Национална агенция „Музика“ ЕООД, „НИТИ“ ЕАД, Казанлък, „Сортови семена – Елит“ ЕАД, „Свободна зона Пловдив“ АД и др.

От предвидените за приватизация дружества държавата очаква прогнозни постъпления в размер на 308.8 млн. лева. От продажби на акции или дялове срещу компенсаторни инструменти, се очакват и плащания в непарични платежни средства в размер на 17.6 млрд. лева.

Вестниците: Как се пести ДДС при внос

Българи откриват фирми в Румъния и Гърция, за да крият ДДС, пояснява „Стандарт“ схемата, за която спомена премиерът Пламен Орешарски. При доставките от страните от ЕС сделките се декларират и ДДС се начислява и внася в хазната от българската фирма, която купува стоката. Фирмата износител обявява сделката и информацията се обменя в рамките на ЕС. Затова чрез подставените износители се деклалира по-ниска стойност на износа към България.

Промяна на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), с която отпада възможността държавата да налага ипотеки върху имоти на раздържавени компании, е пусната за съгласуване по министерства, съобщава „Труд„. Чрез този текст Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) наложи ипотеки върху повече от 700 имота на БТК като обезпечение на бъдещи вземания по съдебните дела срещу приватизаторите на телекома.

Повечето вестници отразяват поискания от депутата от левицата Димчо Михалевски мораториум върху събарянето на незаконни сгради. Той каза, че в момента има около 1000 – 1100 сгради с влезли в сила, но неизпълнени заповеди за премахване. Малко над 20% от тях са жилищни, останалите са плевни, гаражи, обори и подобни, уточнява „Капитал„.

Друга тема са субсидиите за тютюна. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков се обяви в подкрепа на тютюневия бранш и отпадането на Списъка с допустимите за подпомагане култури, както на национално ниво, така и пред Брюксел. В миналото секторът беше щедро подпомаган от държавата и макар че след приемането на България в ЕС тази практика трябваше поетапно да приключи най-късно до 2010 г., фермерите, отглеждащи тютюн, и до днес продължават да получават десетки милиони субсидия от държавния бюджет, пише още Капитал Daily.

Обещанията на лявото крило в БСП за по-високи добавки и помощи също намират подобаващо място. Вчера лявото крило на Коалиция за България обяви, че ще внесе промени, с които детските надбавки от 35 лв. ще се вдигат на 50-60 лв., а подоходният критерий за получаването им от 350 лв. сега се увеличава на 500 лв. на член от семейството, пише „Сега„, който се чуди откъде ще дойдат парите. Левицата предлага и да се въведе минимален праг за рента на земя.