Етикети: приватизация

Очакваните постъпления от приватизационните сделки през 2014г. ще бъдат в размер на 326 425 190 лева. Ще бъдат предложени пакети от БФБ – София, Пловдивския панаир и други. Към края на 2013г., Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол(АПСК) разработва стратегия за продажбата на 25 мажоритарни пакети, акции/дялове с над 50% държавно участие и други търговски…

Чети нататък

Българи откриват фирми в Румъния и Гърция, за да крият ДДС, пояснява „Стандарт“ схемата, за която спомена премиерът Пламен Орешарски. При доставките от страните от ЕС сделките се декларират и ДДС се начислява и внася в хазната от българската фирма, която купува стоката. Фирмата износител обявява сделката и информацията се обменя в рамките на ЕС.…

Чети нататък

Политическата криза доближава своя край (или пауза) и както при всяка смяна на властта на дневен ред застава въпросът какви резерви оставя старото правителство на новото. Повечето хора се вторачват в текущото изпълнение на бюджета (както навремето направи и Бойко Борисов като нов премиер), малцина залагат на мерки с дългосрочен прицел. На новото правителство, което…

Чети нататък