Ще има нова спогодба за транспорта с Турция

Данаил Папазов в Турция

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и министърът на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Турция Лютфи Елван договориха либерализация на транспортните разрешения. Двамата обсъдиха проблемите на българските превозвачи при преминаването им през Турция, които доведоха до блокада на границата през първата половина на февруари.

По време на преговорите беше зададена рамката за подготовка на нова Спогодба, която да замени действащата от 1977 г. Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари между двете страни.

Двамата министри се договориха новият документ да включва подготовка за пълна либерализация на разрешителния режим, която да обхване двустранните и транзитни превози, без превозите от/за трета страна. При изготвянето на Спогодбата се предвижда значително увеличаване на разрешителните от/за трета страна при влизането й в сила.

През първата седмица на март експерти от двете страни ще се срещнат в Истанбул за да изготвят проектоспогодбата. Документът трябва да бъде готов до края на месец март и след обсъждане от двете страни да бъде подписан до края на месец април.

Договорено е било от 1 март да се създаде call center в ИА „Автомобилна администрация” в София и в Генералната дирекция по регулиране на сухопътния транспорт в Анкара, за разрешаване на всички проблеми и спорни въпроси при обработката на документите на товарните автомобили на двете страни.