Етикети: преструктуриране на банки

Европейските депутати одобриха законодателството, свързано с т. нар. банков съюз, което урежда правилата за затваряне на банки. С това се слага край на посткризисното банково законодателство в ЕС. Бяха одобрени три мерки, които гарантират, че банките няма да разчитат данъкоплатците да ги спасяват. Две от мерките са свързани с банките в затруднено положение, а третата…

Чети нататък