Новости при преките плащания за фермерите

Земя

Близо 1,5 млрд. лева са субсидиите, които българските земеделци ще получат за 2015 година. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева.  Подпомагане обаче ще има само за фермерите, които докажат правно основание да обработват земите.

Изискванията за правно основание за обработка на земята се въвеждат за първи път, подчерта министърът на земеделието Десислава Танева на брифинг. Ако миналата година това изискване е било в сила, земеделците са щели да получат със 100 милиона повече. Тези пари  досега са плащани на хора, които обработват чужди земи, без договор и без да плащат наем или арендна вноска за тях. Това означава, че земеделските производители, които имат правни основания, т.е. съответни договори за собственост или за ползване, по които се плащат съответните ренти, ще получат повече пари.

Най-малките фермери ще получат за 2015-а година между 500 и 1250 евро, като схемата ще действа до 2020 година и тези, които се ползват от нея няма да получават друг вид субсидиране.

Новата кампания за директните плащания, която започва от първи март и ще продължи до 9 юни 2015 г., ще включи нови шест схеми за подпомагане, като по схемата за обвързана подкрепа има още десет схеми, насочени към различни подсектори от селското стопанство.

Кои са шесте схеми?

Основана е схемата за единно плащане на площ (СЕПП) – 597 млн.лв.

Земеделските стопани ще могат да получават и директни зелени плащания с общ бюджет 464 млн.лв. За целта трябва да отговарят на три условия – да разнообразяват културите, които отглеждат, да поддържат поне 5% екологично насочени площи и да запазват постоянно затревените си площи в добро екосъстояние, без да ги обработват.

По схемата за преразпределителното плащане, която е за 109 млн.лв., земеделците ще могат да получават по-висока субсидия за първите 300 декара.

Схемата се прилага за втора година и тъй като има опити за измами чрез изкуствено раздробяване на стопанства, сега контролът ще бъде засилен. Близо 200 земеделци през 2014 г. са разделили земите си, за да получат повече пари. Те рискуват да останат без субсидии.

За младите стопаните са предвидени 7 млн.лв., като те ще могат да получат добавка от 25% към плащането си по СЕПП, ако са до 40 годишни.

В схемата за дребните стопани ще се кандидатства само през 2015 г., а парите по нея ще се получават до 2020 г. Те са от 500 до 1250 евро на фермер. Но който кандидатства по нея, няма да може да кандидатства по други схеми.

Схемата за обвързана директна подкрепа е другата новост при директните плащания за 2015 г., по която приоритетно ще се подпомагат секторите животновъдство и плодове и зеленчуци – общо 232 млн.лв. От тях 31 млн.лв. ще бъдат за протеинови култури – фасул, леща, нахут, соя, бакла и др. За животновъдите са предвидени 122 млн.лв., като тя покрива цялата страна, за разлика от предходните години, когато специфично подпомагане получаваха само определени райони. За подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци ще отидат 79 млн.лв., като са добавени картофи, дини, пъпеши, моркови, сливи, вишни, десертно грозде и др.

Схемата за преходна национална помощ замества националните доплащания и по нея ще бъдат подпомогнати говеда, овце-майки и кози-майки и сектор тютюн.

Общото плащане на декар, заедно с преразпределителното е 27 лева. Не всички земи са допустими за подпомагане, съобщи farmer.bg.

Като трайно неподходящи за подпомагане са определени земеделските площи, заети от дървесна или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени. Не са допустими за подпомагане и земеделските площи, в които дърветата или сградите са компактно разположени и заемат заедно или поотделно повече от 100 кв. м. от общата площ, както и овощни градини, в които повече от 30 на сто от дърветата са изсъхнали.