Жените в бизнеса

Жените в бизнеса. Инфографика

Жените по-рядко уволняват служители заради кризата и харчат повече за реклама.
Данни от проучване на Обединение „Инсайт“/ИАНМСП

Делът на предприемачите, разчитащи на връзки, се е удвоил

В годините на прехода процентът на предприемачите, които вярват, че за успеха са необходими късмет и връзки нараства повече от два пъти и към 2011 г. той възлиза на 86%. През 1991 г. делът на хората, които са разчитали на връзки е бил 41%. Това показва изследване „Предприемачество и частен бизнес в България“, което е включено в годишния доклад за предприемачеството, разработен от Обединение „ИНСАЙТ“ по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Докладът бе представен на кръгла маса „„Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи” днес.

В същото време 87% от хората на бизнеса продължават да вярват, че упоритата работа в края на краищата се възнаграждава.

През периода 2004―2011 г. две трети от предприемачите подкрепят позицията „Държавата да не се намесва в работата на хората; същевременно също толкова от предприемачите подкрепят схващането, че „Държавата трябва да се грижи за всеки“.
Предприемачите декларират подкрепа за диференциращия тип социална справедливост („Усилията на отделния човек трябва да се стимулират повече ― 99% от отговорилите през 2011 г.). Тази позиция показва, че предприемачите се причисляват към създаващата („творящата блага“) част на обществото; това е основание да имат претенцията за част от общественото богатство. Същевременно ― макар и доста по-ограничено ― е налице разбиране, че в обществото са необходими и преразпределителни механизми: Според една трета от бизнесмените доходите трябва да бъдат относително еднакви.

Над 80% от предприемачите (2011) защитават позицията „Човек може да забогатее без да ощетява другите“, като привържениците на феър плея са били по-малко през кризисната 1997 г. и 2004 г.

От данните, представени по време на дискусията, стана ясно, че средно в една малка фирма работят 6 души, но в половината предприятия работи само собственикът. При това положение какви добри практики за управление на персонала може да има, запита Георги Шиваров от БСК. Той заяви, че предприемачеството предстои да се сблъска с нови проблеми като този за наследяването. В Европа след наследяването на бизнеса фалират 25% от предприемачите.

Според данните от анкета на БСК, представени също по време на кръглата маса, за „75% от представителите на бизнеса икономическата среда в България се е влошила през 2012 г. спрямо предходната година, за 21% е останала без промяна, а едва 2% са на мнение, че има подобрение. 46% от анкетираните споделят, че иконо-мическото състояние на фирмата им се е влошило през изтичащата година, 33% са успели да запазят показателите от предходната година, а 16% отчитат подоб-рение на показателите

В хода на дискусията предприемачите се оплакаха, че от години слушат едни и същи приоритети и насоки, а през това време лицензиозните и разрешителни режими от 400 са станали 1200. Само за отварянето на един зоомагазин са необходими 63 документа, даде пример бизнесмен.

Ивайло Грънчаров от дирекция Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия на Министерството на икономиката призова браншовите организации да бъдат по-активни в идентифицирането на проблемите пред бизнеса. Той каза, че повечето заявки, които получава от бизнеса, са за отпускане на суми за финансиране на участия в изложения. Грънчаров призна обаче, че България е въвела европейските директиви „по най-строгия начин“. Той даде пример с друга бюрократична тежест, въведена от външно министерство – изискването за сертифициране на преводаческите фирми, което струва 5000 лв. Според правилата на МВнР фирмите, които се занимават с легализация, трябва да имат назначени двама филолози и оборудван офис – изискване, което министерството на икономика безуспешно се опитва да отмени. Грънчаров представи МСП – тест – нова инициатива на министерството, предвиждаща предварителна оценка на всеки законодателен акт за въздействието му върху малките фирми.

Още от профила на предприемача