Бизнесът се бои от отмяна на плоския данък и общи приказки

По-голямата част от членовете на БТПП не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. Това показват резултатите от проведено от БТПП анкетно допитване в периода 25.04-26.04.2013 г. сред членовете на Палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти. Повечето (53%) от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.
По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.
Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.
Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).
Като вредни се определят следните идеи в предизборните програми (те са най-застъпени в програмите на БСП и „Атака“ – бел. ред.):
• Диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците
• Общите обещания, без конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им
• Идеите за национализация
• Обещанията за бърз растеж на доходите (напр: минимална заплата от 1000 лв.), които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.