България и Румъния си делят първото място по бедност в ЕС

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарт на покупателната способност, варира силно в ЕС, а България и Румъния оспорват правото да се нарекат най-бедни. У нас има известен напредък в показателя.
Според данни на Евростат, обявени днес, разликите в БВП на човек от 47% до 271% спрямо средното ниво. Най-високото ниво е отбелязано в Люксембург.
Австрия, Ирландия, Холандия и Швеция надхвърлят средното ниво с 30%, При Германия, Белгия, Финландия тази разлика е между 15 и 25%.
В Италия и Испания БВП е малко под средното ниво. Гърция се присъединява към групата на източноевропейските страни с 25% по-нисък БВП от средното и дори изостава след Чехия и Словения. Преди кризата Гърция изоставаше само с 6% спрямо средноевропейското ниво.
България е на опашката с 53% разлика спрямо средното ниво (или 47% от средното), следвана от Румъния – 51% и Латвия – 38%. България оглявава тази класация, откакто се е присъединила към ЕС, но през последните две години има слаб напредък – от 44% на 47% от средния БВП в ЕС.
С най-голямо подобрение на показателя след приемането си в ЕС са Словакия, Полша и Балтийските страни, докато Чехия и Унгария тъпчат на едно място.
Евростат представя и данни за действителното индивидуално потребление на човек – показател, който по-добре отразява ситуацията в домакинствата. По този индикатор най-бедна е Румъния – 48% от средното (или 52% по-ниско от средното). България е с един процент пред нея, като е отбелязала по-сериозен напредък – от 43% през 1999 г. до 49% за 2012 г. Тази класация е по-хомогенна, като разликата при Люксембург е само 41%.