Добра и лоша дефлация

През последните дни КНСБ и Институтът за пазарна икономика сблъскаха позиции за ползите и вредите от дефлацията.…