НСИ видя най-висок оптимизъм у потребителите след 2008 г.

Търговия

НСИ продължава да изненадва и след като преди дни показа рязко повишаване на бизнес климата през януари, днес обяви стойности на потребителското доверие, които са най-високи след 2008 г.

конюнктураПрез януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5.9 пункта спрямо равнището от октомври 2013 г., показват тримесечните анкети. При населението в градовете увеличението е 6.2 пункта, а сред населението в селата – 5.0 пункта. Показателят остава на отрицателна територия, но вече е твърдо над дългосрочната средна.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

Има намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца.

Потребителите са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо. Инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца очакванията се изместват към запазване или незначително намаление.

Последната анкета отчита леко подобрение на намеренията за покупка на предмети за дълготрайна употреба.