Tag Archives: платежен баланс

За май 2015 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 51.3 млн. евро (при дефицит от 36.9 млн. евро за май 2014 г.). За януари – май 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 206.2 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 472.9 млн. евро (1.1% от БВП) за…

Read more

БНБ отчете ръст на износа през първите четири месеца на годината с 15%, което е повече от отчетеното увеличение от НСИ – с 12.8% на годишна база. И централната банка, и националната статистика ползват данни от митническите декларации и Интрастат и отчитат износа по цени FOB. Така доскоро данните им, общо взето, съвпадаха. Но през…

Read more