Етикети: платежен баланс

За май 2015 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 51.3 млн. евро (при дефицит от 36.9 млн. евро за май 2014 г.). За януари – май 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 206.2 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 472.9 млн. евро (1.1% от БВП) за…

Чети нататък

БНБ отчете ръст на износа през първите четири месеца на годината с 15%, което е повече от отчетеното увеличение от НСИ – с 12.8% на годишна база. И централната банка, и националната статистика ползват данни от митническите декларации и Интрастат и отчитат износа по цени FOB. Така доскоро данните им, общо взето, съвпадаха. Но през…

Чети нататък

Текущата сметка на платежния баланс през 2014 г. се влошава, чуждестранните преки инвестиции намаляват, но резервите на БНБ растат, включително заради получените заеми от правителството. Почти единственото увеличение на валутните потоци, което не е свързано със заеми или подарени пари от ЕС, е при някои услуги. Едва 19 млн. евро е положителното салдо по текущата…

Чети нататък