„Петрол“ скъса връзките с КТБ

КТБ

„Петрол“ все повече се отдалечава от обсега на синдиците на КТБ, показва проверка, отнасяща се до компаниите, свързани с дистрибутора на горива.

Цветан Василев влезе през 2013 г. в играта за „Петрол“, изтощено от спорове между акционерите си, а малко преди поставянето на КТБ под особен надзор прехвърли управлението на Гриша Ганчев. По оценки, задълженията на „Алфа Капитал“ и „Корект фарм“ (основни акционери), на „Елит Петрол“, „Нафтекс Петрол“ и свързаното „Арвен“ са в размер над 400 млн. лева.

Но Ганчев направи поредица цесии и прихващанията и успя да погаси част от задълженията. Историята продължава и към днешна дата двама от акционерите са в несъстоятелност, активите на дъщерните дружества се обезценяват, а „Петрол“ прехвърля имоти към нови фирми. А документ към делото на „Нафтекс Петрол“ съдържа твърдението ,че единственият останал актив на „Петрол“ АД е именно „Нафтекс Петрол“ АД.

Данни на СГС показват, че синдиците на КТБ са завели отменителни искове по Закона за банкова несъстоятелност (в това число се претендира недействителност на залог по ЗЗД). Те са срещу Елит Петрол, Елит Петрол – Ловеч, Петрол, Нафтекс Петрол и Кристъл Асет Мениджмънт.  Определена е държавна такса от 1.8 млн. лева, което предполага доста висок материален интерес. Други искове включват и „Арвен“ (за налагане на запори) и „Петрол финанси“.

Не помагат шумните законови промени, които трябваше да способстват за разваляне на цесиите и прихващаинята и даваха големи права на синдиците да предявяват отменителни искове. При това Ганчев, срещу когото бе възобновено и старо дело, трудно може да се нарече приятел на силните на деня. Ако законът е безсилен в този случай, то какво остава за фирмите, близки до властта?

Акционерите на Петрол АД

Имате право да сте объркани от въртележката около „Петрол“ АД, където през годините се смениха много собственици. Още по-объркани сме сега, когато дейността на най-големият акционер „Алфа кепитъл“ е прекратена с решение от 18 декември и предстои  осребряване на имуществото, в това число акциите от „Петрол“. Обосновката на решението за несъстоятелност на „Алфа Кепитъл“ е интересна:

алфаОт делото става ясно, че е имало залог в полза на КТБ върху акциите от „Петрол“ АД, който трябваше да обезпечи кредита, изтеглен от КТБ в размер на 120 млн. лева според списъка на синдиците. „Алфа Кепитъл“ е третият по значимост длъжник на КТБ.

Алфа кепитъл“ бе акционерът с най-голям дял в дистрибутора на горива (28.85%), „Юлинор“ е с 23.11%,  „Корект фарм“ – 18.3%, „Перфето консултинг“ има 16.4%, по-малки дялове имат самата КТБ (5.5%), ВИП Пропъртиз, Кооп инвестмънт.

„Корект фарм“ също е в несъстоятелност. Основни кредитори са  КТБ и „Торинекс“ ЕООД, което е собственост на близкия до Ганчев Илия Василев. Това ЕООД предявава вземане за 32 млн. лв., но в собствения му баланс то се води за 27 млн. лева. Вземанията на самата КТБ от фалиралото дружество (39 млн. лв.) са обезпечени – с пари по сметки в самата КТБ, акции в „Медицинска техника“, 70 хил. тона въглища и акциите на самото дружество в Петрол (по отношение на кредит от 10 млн. лева). Синдиците обаче са го включили в списъка по чл.62, ал.12, т.4, буква „г“, което значи, че го приемат като „пощенска кутия“.

На 15 февруари 2016 г. синдикът е организирал търг, на който продава различни вземания на  „Корект фарм“ по цени 10-30% от номинала им. Сред тях и вземания от други длъжници на КТБ – Корси Маунтин Ресорт, Принт инвест, Рема трейд.

„Перфето консултинг“ – единственото, което не е длъжник на КТБ (създадено е през септември 2014 г.), се сдоби набързо с нов, трети поред собственик, който също е от Ловеч, показват данни от ТР. Колкото до „Юлинор“, то вече е собственост на сръбската компания „Ботса“.

Едно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД в този момент би изглеждало доста интересно.

Обезценени активи

През първите девет месеца на годината „Петрол” АД излиза на загуба от 87 млн. лева поради обезценки на дялови участия. Загубата е въпреки продажбата на  някои от дъщерните дружества („Варна Сторидж“ бе прехвърлена към „Елит Петрол“).

Във връзка с преустановяване на дейността на „Нафтекс Петрол” ЕООД през 2015 г. Петрол е обезценил напълно инвестицията в размер на 40 млн. лева. Освен това като загуба е отнесена и инвестицията в „Елит Петрол” АД в размер на 70.9 млн. лева поради вътрешен анализ и извършващото се принудително изпълнение срещу активите на това дружество, пише в отчета на директорите за деветмесечието на 2015 г..

Дъщерните дружества

Елит Петрол“ бе един от малкото длъжници на КТБ, вземанията от което бяха обезпечени. Но залогът в полза на КТБ и ЦКБ е прехвърлен към „Кристъл Асет Мениджмънт“, като  това е станало след цесия. Синдиците на КТБ опитват да убедят съда да наложи обезпечителна мярка, предвидена в ЗБН.  През май 2015 г. върху акциите на Елит Петрол те успяха да получат правото да наложат запор, но оттогава тече обжалване с опити делото да се премести в Ловеч. Това дело засяга още „Арвен“ и „Нафтекс Петрол“.

Самото „Кристъл Асет Мениджмънт“ е със залог, наложен от ПИБ за кредит от 28 млн. долара, сключен на 30.10.2014 г.

При „Нафтекс Петрол“ е направен опит то да се прехвърли на „Олимп Спорт Тетевен“ за 1 лев. Последното дружество, което държи стадиона в Тетевен и се радва на миноритарното участие на общината, през 2014 г. е сменило основния си собственик – от „Сана Спейс“ (друг длъжник на КТБ) на „Вулевич Корект“, собственост на сръбския гражданин Радоман Вулевич. Това, както и други сделки, е заверено от обичайния нотариус на „Петрол“ Борислава Налбантова. Но ТР отказва да  впише новия акционер на „Нафтекс Петрол“, след като е бил сезиран от синдиците на КТБ. Аргументът за отказа е, че с тази сделка се прехвърлят съществени активи на публичното дружество, то по този въпрос е трябвало да се произнесе общото събрание на „Петрол” и не е спазен законът за публично предлагане на ценни книжа.

Молбата на синдиците на КТБ е красноречива. Според нея дяловете в капитала на „Нафтекс“ на практика в момента са единственият актив на „Петрол“ АД, доколкото всички останали бензиностанции и недвижими имоти са били продадени. Ето защо прехвърлянето на това дружество, зад което стоят редица петролни бази, на цена 1 лев цели увреждане на кредитора, твърдят синдиците.

Според списъците на синдиците вземанията на КТБ от „Нафтекс Петрол“ (около 105 млн. лева) не са обезпечени – поради предоговаряне.

Няма много информация за „Арвен“ АД. Това дружество е получател по заем в размер на 62 млн. долара, като, както става ясно от финансовия му отчет за 2014 г.)  е предоставило заем на друго търговско дружество в размер на 60 млн. долара при малко по-висока лихва. Според отчета му, заемът е обезпечен със залог на вземания, вкл. бъдещи, както и с активи, собственост на несвързани лица. Според списъка на синдиците по чл. 62. ,ал. 11, т. 4 под въпрос е обезпечение на два заема за 27.5 млн. долара (поради предоговаряне).

Прехвърляне на активи

Междувременно Петрол АД продължава да прехвърля бензиностанции и други активи. Такъв скорошен пример е дружеството „Грифон Пауър“ регистрирано през декември на адреса на „Литекс“ и със собственик „Петрол“. Капиталът му се състои непарична вноска 11.2 млн. лева, която представлява редица бензиностанции и други активи.

Преди една година с апорт на бензиностанции пък бе учредено „Елит Петрол – Ловеч“, чийто капитал е 45.77 млн. лева, а задължението към „Кристал Асет Мениджмънт“ – 25.5 млн. лева. За този дълг е наложен залог върху предприятието като солидарно задължени са „Елит Петрол“ АД, „Петрол“ АД и „Нафтекс Петрол“ ЕООД. Основанието за залога е договора за синдикиран заем от 15.12.2011 г. и Договор за продажба на вземания от 25.11.2014 г. между ЦКБ (виж по-горе) и „Кристъл Асет Мениджмънт“.