Tag Archives: пенсионна реформа

По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2013 до 2015 г. промени в пенсионните си системи са извършили три четвърти от нейните членове или 26 от 34 страни. В девет държави реформите са засегнали мнозинството от хората. В останалите те са били насочени към отделни категории работници или към пенсионерите. Реформите на…

Read more

Пенсиите заместват около половината от осигурителния доход, показват данни на НСИ. Анализът показва намаляване на броя пенсионери, издържани от едно лице, влошаваща се демография. Броят на пенсионерите намалява, но разходите за пенсии се увеличават. Системният коефициент на зависимост (т. нар. пенсионерско число) е съотношението между получаващите пенсии и осигурените лица в държавната пенсионна система. За…

Read more